Държавната администрация намалява с 6410 чиновника

Реформа в държавната администрация ще извади от бюджетното финансиране 6410 чиновника, съобщиха от кабинета на веципремиера Пламен Панайотов, предаде БТА. Това ще стане със създаване на държавни предприятия и търговски дружества, предоставяне на някои дейности от сферата на администрацията на частния сектор и с децентрализация и закриване на звена.

Седем административни структури ще бъдат преобразувани в търговски дружества. До края на годината трябва да започне процедура по регистрацията по Търговския закон на Изпълнителна агенция "Академика", Националния център за отдих, възстановяване и спорт и Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване".

Институтът по стандартизация става юридическо лице с нестопанска цел, a до края на 2005 г.

Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози ще бъде акционерно дружество с държавно участие в капитала. Закрива се Центърът "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование", а Центърът за енергийна ефективност в индустрията се влива в Агенцията за енергийна ефективност.

Междуведомствена работна група с председател министърът на икономиката пък е разгледала общо 360 регулативни режима, от които е било препоръчано да се облекчат или отменят са 191 режима. Към момента са направени промени в 153 от тях.

Споделяне

Още от България