Държавни акции от 66 фирми излизат на борсата

Държавни акции от 66 дружества ще пусне Агенцията за приватизация (АП) за продажба на фондовата борса. В рамките на 21-ия централизиран публичен търг ще бъдат предложени пакети от “Свободна безмитна зона - Бургас” АД- 19.4 на сто, 30 процента от “Клас-София” АД, 29% от “Лесилхарт” АД“, 32% от “Балканкар-Руен” АД; 20% от “Оранжерии Гимел” АД; 33% от “Фуражи” АД, 2.3% “Мода-Ф” АД и др., съобщиха в четвъртък от АП.

Срещу непарични платежни средства ще се предлагат дяловете в 47 дружества, срещу пари ще се продават остатъчните пакети от 13 фирми.

За шест дружества се предвижда комбинирано плащане - срещу пари и компенсаторки.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

Споделяне

Още от Бизнес