Държавни органи призоваха да не се въвличат деца в предизборна агитация

Държавни органи призоваха да не се въвличат деца в предизборна агитация

Децата да не бъдат въвличани в политическата агитация, призоваха няколко държавни институции в навечерието на предизборната кампания за местния вот.. “Нека покажем, че интересите на децата и правата им са над всичко и им дадем възможност да живеят и се развиват в спокойна и толерантна среда“, посочват СЕМ, ЦИК и Държавната агенция за закрила на детето в обща позиция, разпространена във вторник.

Те припомнят, че правата на децата са гарантирани от редица международни актове, в това число и от националното законодателство. В чл. 11, ал. 1 от Закона за закрила на детето е регламентирано, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Ал. 4 постановява, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Законът за политическите партии пък императивно забранява на политическите партии да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст.

“Безспорна е първостепенната отговорност на родителите за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа, но отговорността да не се допуска въвличането на деца в политически дейности в хода на предизборната кампания, които са неприсъщи за тях, е споделена“, посочват институциите.

Те припомнят, че в предишни предизборни кампании се е случвало да се разгласяват лични истории на деца в неравностойно положение с техните имена и лица и така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. За това законодателят е предвидил специална закрила на личността на детето и е забранено сведения за него да се съобщават без съгласието на неговите родители или законни представители. Когато детето е навършило  14 години е нужно и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.
 
Към медиите пък се отправя препоръка да “разпространяват утвърждаващи материали в полза на детето и съобразени с целите на образованието“.

Споделяне

Още от България