Според новия закон за образованието

Държавни пари за частни училища и градини от есента на 2013 г.

Задължителна забавачка, неограничен брой учебници, наказания в краен случай

Държавни пари за частни училища и градини от есента на 2013 г.

Поетапно от учебната 2013-2014 година учениците ще започнат да учат по нови програми и планове и при нова образователна структура, а държавата ще финансира обучението в частни градини и училища. Това предвижда проектът за нов закон за училищното образование, който беше официално представен от образователното министерство във вторник след около тригодишна подготовка.

С проекта се регламентира ключова роля на детските градини в предучилищното образование, въвеждат се четири етапа в училищното образование, след всеки от който се полагат изпити. Отрежда се роля на родителите в управлението на училищата, а на децата се дава право на съвещателен глас.

 

Задължителна забавачка за четиригодишните от 2016 г.

 

С проекта се регламентира ролята на детските градите в предучилищното образование на децата и се предвижда през учебната 2016-2017 година посещението на градините да стане задължително за четиригодишните. Дотогава всички общини трябва да са готови да обхванат четиригодишните в забавачките, обясни зам.-министърът на образованието Милена Дамянова. Тя посочи, че сега от предучилищна подготовка са обхванати 79% от децата.

 

Иначе детска градина ще посещават децата от три до седемгодишна възраст, ще се допуска да бъдат записвани и двегодишни.

 

Четири етапа в средното образование и изпити след всеки

 

Законът предвижда на училище да се тръгва на седем години като се запазва датата на първия учебен ден – 15-ти септември. По въпроса кога трябва да започва учебната година се водиха много спорове, но в крайна сметка е решено да се запази традицията.

 

Основното образование е от I до VII клас и се дели на начален етап от I до IV клас и прогимназиален – от V до VII. Както и сега учениците ще се явяват на изпити за външно оценяване след четвърти и седми клас, като външното оценяване след седми клас е обединено с изпитите за вход към гимназиите.

 

Средното образование, което е от VIII до XII клас също е разделено на два етапа. Първият гимназиален етап е от VIII до X клас включително. След завършен десети клас учениците отново се явяват на външно оценяване. Вторият гимназиален етап е от XI до XII клас, след което учениците се явяват на държавни зрелостни изпити.

 

Учениците, които през учебната 2012-2013 година са в VII клас, ще приключат обучението си по старите програми и планове, но ще имат завършено основно образование. Досега основното образование се придобиваше след завършен VIII клас. Амбицията на образователното министерство е поетапно да бъде въведена целодневна форма на обучение за учениците до седми клас. Засега са обхванати първокласниците и второкласниците.

 

През учебната 2013-1014 година по новите програми и планове ще започнат да учат учениците които са в първи, пети и осми клас и в продължение на няколко години поетапно ще бъдат обхванати учениците от всички класове. Всички в заварено положение ще продължат обучението си по програмите и плановете, по които са приети.

 

Училищата също са разделени на няколко вида според новия закон. Началните са за ученици от първи до четвърти клас, основни – от първи до седми клас включително, гимназии – от осми до XII клас, средни – от първи до XII клас. Прави се изключение за по-малките населени места и се допуска образуването на обединени училища от първи до десети клас.

 

Без оценки до III клас, без повтаряне до IV, петокласници ще преминават с двойка

 

Въвежда се и нова система за оценяване като най-малките ученици няма да получават оценки, а работата им ще се оценява качествено. До четвърти клас децата няма да повтарят класа, а от пети в шести клас ще може да се преминава с двойка по един предмет.

 

Дамянова обясни, че преминаването с двойка ще става при условие, че детето има успех най-малко 4 по останалите предмети. Тя посочи, че трябва да се дава шанс на такива деца, тъй като наблюденията досега показват, че учениците срещат особени трудности в пети клас. “По-добре е да се даде шанс, а и държавата да не дава още един път субсидия за повтарянето на това дете в пети клас“, коментира Дамянова.

 

Въвежда се и възможност на изпитите за външно оценяване и на матурите оценяването да става с точки, за да бъдат резултатите максимално справедливи.

 

В проекта отсъстват твърди мерки срещу лошата дисциплина като се залага основно на диалога с родителите и децата. Остават и познатите досега наказания – забележки, преместване в друг клас и училище и др. Дамянова коментира, че към тях ще се пристъпва само в краен случай. Вместо това ще бъдат сформирани екипи за подкрепа с психолози и педагогически съветници, които да работят с проблемните деца, за да се предотвратяват конфликти и инциденти.

 

И частните училища и градини ще се финансират от държавата

 

Със закона се предвижда още от учебната 2012-2013 година държавата да започне да финансира обучението на децата и в частните училища и детски градини. Тази идея се коментира отдавна като основен аргумент в нейна полза е това, че всички родители са данъкоплатци и децата трябва да бъдат еднакво третирани, независимо дали учат в частно, държавно или общинско заведение. Главният секретар на министерството Красимир Вълчев съобщи, че ще бъдат необходими 10 млн. лева, за да бъде покриван единният разходен стандарт за издръжка на дете или ученик в частните училища и градини. Така част от таксата за частното училище или градина ще се покрива от държавата, а останалото ще се доплаща от родителите.

 

Парите ще се разпределят от общините, на чиято територия са учебните заведения. От министерството коментираха, че няма да има таван на таксите на детските градини. “Парите, давани от държавата, ще бъдат, за да се осигури достъпът до задължителната образователна услуга, а родителите ще доплащат за допълнителните услуги, които не се покриват“, коментира Вълчев.

 

Дамянова даде пример, че частните училища могат да си позволят редица екстри, както и обучение на по-малко деца в клас, което е скъпо.

 

Учителите ще избират измежду неограничен брой учебници

 

Със закона се регламентира още, че ще бъдат одобрявани неограничен брой учебници по един предмет като на учителите се дава правото да избират по кой да се учи. От МОМН коментираха, че в страните с добри образователни системи няма ограничение в броя на учебниците.

 

Оттам смятат, че не би трябвало да има проблеми, тъй като и сега в одобряването на учебници участват учители и освен това ключово за усвояването на материала е разбирането на урока в клас.

 

На училищата се дава и автономия при разработването на учебни програми за извънкласни дейности като предприемачество, гражданско и здравно образование и др.

 

Контрол върху управлението на училищата ще упражнява обществен съвет с участието на представители на общините и родителите, които ще следят за това как се харчат делегираните бюджети. Учениците също ще могат да участват в заседанията на съвета със съвещателен глас.

 

От министерството очакват законът да бъде гласуван от парламента през тази година, за влезе в сила от учебната 2012-2013 година. Дамянова съобщи, че няма да има правилник за прилагането му, тъй като е доста детайлно разписан.

Споделяне

Още по темата

Още от България