Държавните архиви стават част от дигиталното училищно образование

Дигитализираните архиви ще станат част от онлайн образованието

Споразумение за подпомагане дигитализирането на националния архив на страната ни подписа компанията "Самсунг България" с Държавната агенция "Архиви“, а след това електронните документи ще могат да се използват чрез програмата "Смарт класна стая" в училищното обучение по история, литература и изкуства.

Технологичната компания ще осигури специализирана апаратура за дигитализация на ценни документи и архиви и така ще помогне за опазването и популяризирането на архивите като част от националното културно богатство и ценен информационен източник.

"Решението за партньорство с Държавна агенция "Архиви“ е продиктувано от нашите приоритети чрез своите иновации и технологии да създаваме положителна промяна в живота на хората и обществото, в което работим и оперираме като компания. За нас това споразумение е възможност не само да подпомогнем процеса на дигитализация и съхранение на важни и ценни национални документи от българската история и култура, но и да осигурим възможност това дигитално съдържание да бъде достъпно за всички учители и ученици, спомагайки за по-атрактивен и ефективен процес на обучение“, заяви Крис Чънг, генерален мениджър на "Самсунг България".

Част от дигитализираните архивни документи ще бъдат предоставени за създаване на дигитално съдържание, което да се използва в обучението по история, литература и изкуства в училище. Съдържанието ще бъде достъпно чрез онлайн платформата Smartclassroom.bg за интерактивно обучение, която ще започне да функционира ефективно в края на октомври. Тя е предназначена за учители и ученици от цялата страна и може да се използва както за работа в клас, така и за самостоятелна работа вкъщи.

Учебното съдържание, качено на тази платформа, което ще бъде споделяно, ще е внимателно подбрано и предварително одобрено от експерти в областта на образованието, посочват от компанията.

Споделяне

Още от България