Държавните фирми ще дадат половината си печалба за 2015 г. в бюджета

Държавните фирми ще дадат половината си печалба за 2015 г. в бюджета

Правителството реши половината от печалбата на държавните фирми да влезе в държавния бюджет. Това е записано и в Закона за държавния бюджет.

При първия кабинет "Борисов" беше взето решение държавата да прибира 80 на сто от печалбата на предприятията с нейно участие и беше обвинена от БСП, че е обезкървила предприятията. Целта тогава беше да се завишат приходите в бюджета.

След като дойде на власт, правителството на Пламен Орешарски реши този процент да намалява постепенно в годините.

Вторият кабинет на Борисов продължи тенденцията и така през март миналата година беше прието решение за намаляване на отчисленията от 70% на 60 на сто.

При разпределяне на печалбата ще се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране.

Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл "Водоснабдяване и канализация" поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 г.

Отчисления няма да прави и "Българска банка за развитие" АД заради предстоящото провеждане на преглед на качеството на активите и стрес тест на банките.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2016 г., а 15 юли 2016 г. за дружествата, които съставят консолидирани годишни отчети.

С разпореждането на правителството се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2016 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти, е посочено съобщението на пресслужбата на кабинета.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?