Държавните горски предприятия влошават състоянието си

Относително подобрение в "Напоителни системи", Кабиюк", "Врана" и "Земинвест"

Държавните горски предприятия влошават състоянието си

Четири от шестте държавни горски предприятия влошават значително финансовото си състояние през първото тримесечие на 2017 г. спрямо година по-рано, само едно от тях отчита по-добър счетоводен резултат, но за сметка на ръст на задълженията, а за едно липсват данни.

Като цяло държавните фирми, собственост на Министерството на земеделието и храните, остават в недобро финансово здраве. Макар да отчитат леко подобрение, фирмата "Врана", конезавода "Кабиюк", разтърсваното постоянно от скандали и разследвания "Напоителни системи" и "Земинвест" остават в червената зона. Отговорното за събирането на таксите от риболовните пристанища и за ползване на акваторията "Рибни ресурси" увеличава загубата си, но изчиства значителна част от дълговете си. Това сочат финансовите отчети на компаниите от системата на държавното земеделие за първото тримесечие на 2017 г., публикувани от финансовото ведомство.

Едно от най-големите държавни горски предприятия – Югозападното, излиза на загуба от 1.630 млн. лв. в края на март 2017 г., докато година по-рано е било на печалба от 1.586 млн. лв. Дружеството отчита рязъс спад на приходите от 114.508 млн. лв. преди година на едва 25.213 млн. лв. за първите три месеца на настоящата година.

Северноцентралното държавно предприятия е намалило текущата си печалба от 1.434 млн. лв. преди година на 123 хил. лв. към кра яна март 2017 г. И при него има намаление на постъпленията от оперативна дейност от 33.150 млн. лв. през първото тримесечие на миналата година до 6.178 млн. лв. сега.

Североизточното горско предприятие също е свило положителния си резултат от 797 хил. лв. преди година на 155 хил. лв., но също така е намалило задълженията си от 70 млн. лв. на 7.6 млн. лв.

При Северозападното държавно предприятие също се забелязва влошаване на състоянието. То отчита по-ниска печалба за тримесечието в сравнение с миналата година – 105 хил. лв. сега при 398 хил. лв. преди. Освен това то е увеличило задълженията си от 5.5 млн. лв. на 6.617 млн. лв., а приходите му са спаднали от 31.1 млн. лв. през първите три месеца на 2016 г. до 5.889 млн. лв. сега.

Само при Югоизточното държавно предприятие има счетоводно подобряване на положението. То завършва отчитания период с печалба от 932 хил. лв., докато година по-рано тя е била 174 хил. лв. Но явно това е за сметка на увеличените с 2.3 млн. лв. задължения на дружеството, които в края на март 2017 г. достигат 13.3 млн. лв. Дружеството има и съществен спад в приходите от 85 млн. лв. преди година на 20 млн. лв. в края на март 2017 г.

За второто най-голямо горско предприятие – Южноцентралното, не са публикувани данни на сайта на Министерството на финансите.

Какви са причините за влошените финансови показания на горските предприятия не е посочено в таблично представените данни.

През тримесечието загубата си увеличава и предприятието, ангажирано да събира акваториалните такси и таксите от риболовните пристанища – "Рибни ресурси". То завършва периода на минус 42 хил. лв., докато за същия период на предходната година е била с 29 хил. лв. на червено. Това дружество също отчита спад ан приходите си от 33 хил. лв. за първите три месеца на миналата година на 15 хил. лв. сега. То обаче е стопило задълженията си от 916 хил. лв. на 178 хил. лв., като това е станало с приходи от продажба на два имота във Варна. С парите от сделката са платени забавени местни данъци и такси.

"Напоителни системи" намалява загубата си от 3.316 млн. лв. преди година на 3.264 млн. лв. сега, но от друга страна увеличава задълженията си към доставчици от 9.156 млн. лв. на 11.298 млн. лв., като сумата включва забавени заплати на служители, неплатени осигуровки за 3.927 млн. лв. и данъци – за 4.559 млн. лв. Данните сочат, че предприятието, отговарящо за хидромелиоративните системи в държавата, за една година е увеличило с по около милион лева борчовете си към приходната агенция – за осигуровки и данъци. Така общите дългове на "Напоителни системи" възлизат на 34.313 млн. лв. в края на март 2017 г.

Държавният развъдник на коне "Кабиюк" отчита намаляване на загубата си от 588 хил. лв. преди година на 204 хил. лв., както и увеличение на приходите от 458 хил. лв. на 645 хил. лв. Дружеството свива общите си пасиви от 9.481 млн. лв. на 9.247 млн. лв. и при него финансовото стабилизиране е реално.

Фермата "Врана", която се занимава с разплод на елитни животни, производство на екологична животинска и растителна продукция, на посеви и други търговски дейности, също намалява загубата си на 76 хил. лв., но приходите ѝ спадат от 69 хил. лв. за първото тримесечие на миналата година до 51 хил. лв. сега, като това се дължи на понесени щети от измрели животни, става ясно от отчета на държавното предприятие.

Сходна е ситуацията в държавната фирма за земеразделяне, комасация и инвеститорски контрол в строителството и проектирането "Земинвест". Та завършва отчитания период с текуща загуба от 206 хил. лв. спрямо 858 хил. лв. на минус година по-рано. Тя обаче има не покрити загуби за 2.452 млн. лв. и увеличава задълженията си, макар и минимално – до 133 хил. лв.

Предоставените данни сочат, че като цяло дружествата под шапката на земеделското министерство влошават финансовото си състояние и са необходими спешни мерки за стабилизирането им.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?