Държавните имоти вече ще се продават на електронна платформа

Държавните имоти вече ще се продават на електронна платформа

Наредба с правилата за продажбата на държавни имоти и такива на дружества с над 50% държавна собственост или на фирми, в които участват такива държавни компании на специална електронна платформа, одобри Министерският съвет на заседанието си в сряда.

Създаването на такава бе предвидено в законопроекта за публичните предприятия, който обаче все още не е приет окончателно от Народното събрание.

Всъщност е-платформата за продажба на държавните имоти бе приета още в края на юли юли 2018 г. с поправки в Закона за приватизацията. Според разписаните разпоредби приетата сега наредба е трябвало да стане факт до август 2019 г. Създаването на въпросната платформа вече е факт и е част от сайта на ведомството, но едва сега ще може да заработи. Засега в нейните функционалности са заложени продажби на имоти, обявени от областните  управители, ще се надгради с държавните частни имоти, а после и с тези на фирми с над 50 процента държавно участие.

На платформата ще се търгува с регистрация, като продавачите ще обявяват търга за съответния имот, цена, стъпка за наддаване и дата на провеждането на процедурата, а потенциалните купувачи ще могат да се състезават.

Създаването на електронна платформа за продажба на имоти - държавна собственост, ще осигури по-голяма прозрачност на извършваните продажби, а информацията ще достигне до по-широк кръг заинтересовани лица, аргументират се от правителството.

"Това от своя страна ще доведе до постигането на по-високи цели и ще улесни инвеститорите при инвестиционните им намерения. Не на последно място ще бъде постигната основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите и качеството на услугата, предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) при продажна на имоти - държавна собственост чрез съкращаване на сроковете по процедурата и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса" посочва се още в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес