Държавните помощи за зърнопроизводство остават същите

През следващата година ще се запазят съществуващите държавни помощи за зърнопроизводство, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в четвъртък в Пловдив при откриването на агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Остават и държавната помощ за намалената акцизна ставка върху горивата, компенсирането на загуби за напълно пропаднали площи заради природни бедствия, преотстъпването на корпоративен данък и за насърчаване използването на висококачествени семена.

През декември ще бъдат платени средствата за агроекология, необлагодетелстваните райони и Натура 2000, а през януари – и директните плащания, съобщи земеделският министър. Бюджетът за директни плащания за 2015 г. ще бъде над 1.4 млрд лв.

Танева посочи като приоритет на ведомството отварянето на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в началото на следващата година с мярката за инвестиции в земеделските стопанства.

Споделяне

Още от Бизнес