Държавният дълг към края на февруари е 44.4% от БВП

Размерът на държавния и държавно-гарантиран дълг към края на февруари 2004 година възлиза на 8.62 млрд. евро, в т.ч. 1.23 млрд. евро (14.2%) вътрешен и 7.39 млрд. евро (85.8%) външен дълг, съобщава министерството на финансите.

Съотношението на държавния и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на февруари 2004 година е с 0.2 процентни пункта по-високо от това през януари и е на ниво 44.4%, в т.ч. делът на външния дълг е 38.1%, а на вътрешния --- 6.3%. През същия месец на предходната година съотношението е било 50.0%, съставено както следва от 43.7% външен и 6.3% вътрешен дълг.

В номинално изражение дългът нараства с 23.2 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. По-високият размер на дълга се дължи основно на увеличението на вътрешния дълг, в резултат на новоемитираните през месеца ДЦК за финансиране на дефицита. Съпоставен спрямо февруари 2003 година, размерът на дълга бележи намаление с 401.8 млн. евро.

Издължените през февруари 2004 година лихви и главници по държавния и държавно-гарантиран дълг са 124.1 млн. лева. От началото на 2004 година са направени общо 564.1 млн. лв. плащания (в т.ч. главници и лихви), от които 450.7 млн. лева. по външния и 113.4 млн. лв. по вътрешния дълг.

Новото външно финансиране, получено през месеца, включва средства от МВФ - 60.4 млн. лв. и усвоявания по държавни инвестиционни заеми - 5.6 млн. лв. Изплатените през февруари главници по външния дълг са 47.6 млн. лв., докато размерът на лихвите е 60.2 млн. лв. От началото на годината новоусвоените външни кредити са 186.7 млн. лева, докато погасените главници са 144.2 млн. лв.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?