Държавният дълг намаля през февруари с 92,4 млн. евро

Държавният и държавно-гарантиран дълг през февруари е намалял с 92,4 млн. евро в сравнение с равнището му от предния месец. Това показват данните, публикувани в месечния бюлетин за държавния дълг на Министреството на финансите.

Намалението на дълга е следствие на извършените плащания през месеца, уточняват в бюлетина.

В края на февруари 2005 г. държавният и държавно-гарантиран дълг възлиза на 7,27 млрд. евро, от които 1,39 млрд. евро (19,2%) вътрешен и 5,87 млрд. евро (80,8%) външен дълг

Държавният дълг съставлява 34,4% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е с 0,4% по-малко от края на януари. Външният дълг е 27,8% от БВП, а вътрешният 6,6%.

През февруари миналата година дългът е заемал 44,4% от БВП. Външният дълг е бил 38,1% от БВП, а вътрешният – 6,3%.  

През месеца са проведени два аукциона за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар с реализиран общ обем от 40 млн. лв. От тях 15 млн. лв. са от тримесечни съкровищни бонове и 25 млн. лв. от петгодишни облигации.

На вътрешния пазар беше пусната за пряка продажба на граждани емисия ДЦК в евро. Емисията е петгодишна, а общата ѝ стойност е 350 хил. евро.

От началото на годината най-голям дял от погасяванията по външния дълг са по брейди облигации – 1,471 млрд. лв., следвани от плащания към ЕС – 61,1 млн. лв., МВФ – 33,7 млн. лв. и Световната банка – 25,6 млн. лв.

Новото външно финансиране, получено през месеца, включва средства по държавноинвестиционни заеми – 23,9 млн. лв., и усвоявания по държавногарантирани заеми – 5,9 млн. лв.

Изплатените през февруари главници по външния дълг са 124,8 млн. лв., а издължените лихви са 24,5 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес