Държавният дълг намалява през юли заради поевтиняването на еврото

Държавният дълг на България е намалял с 18.9 млн. евро през юли до 4.927 млрд. евро, сочат данни на Министерството на финансите, публикувани в понеделник. Причината е сривът на цената на еврото от май и юни, предизвикан от дълговата криза в Европа. Стойността на европейската валута падна до под 1.19 долара за евро.

Влиянието на цената на еврото върху размера на българският държавен дълг се обяснява със валутната структура на дълга: 19.1% - в щатски долари; 52.2% - в евро; 25.7% - в левове и 3.1% - в други валути през юли.

Вътрешният дълг на България е 1.567 млрд. евро, а външният е 3.360 млрд. евро.

В края на отчетния период, делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 14.2%, като запазва нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9.7%, а на вътрешния държавен дълг е 4.5% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 31.8%, а външните - от 68.2%.

Извършените плащания през юли възлизат на 113.7 млн. лв.

Държавно-гарантираният дълг през месец юли достига до 646.9 млн. евро.

В номинално изражение държавно-гарантираният дълг бележи намаление приблизително с 15.7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Намалението на държавно-гарантирания дълг се дължи основно на извършените плащания, както и на поевтиняването на еврото. Съотношението държавно-гарантиран дълг/БВП е в размер на 1.9%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?