Държавният дълг намалява с 270 млн. евро през април

Според водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, в края на април той е бил 5.59 млрд. евро, от които 1.52 млрд. евро вътрешен и 4.07 млрд. евро външен дълг. Данните огласи в понеделник пресслужбата на министерството. 

В номинално изражение дългът намалява с около 270.2  млн. евро в сравнение с март. Намалението е резултат преди всичко на извършеното предплащане на дълга към МВФ.

В края на април делът на държавния и държавногарантиран дълг в общия размер на брутния вътрешен проект (БВП – прогнозни разчети за 2007 г.) възлиза на 21.4%, което представлява абсолютно намаление от 1.0 процентен пункт спрямо предния месец. В състава на този индикатор делът на външния дълг е 15.6%, а на вътрешния – 5.8% от БВП.

В структурата на дълга в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 27.1%, а външните  72.9%.

През април Министерството на финансите проведе един аукцион за продажба на държавни съкровищни облигации на местния пазар. На аукциона одобрените поръчки на 3-годишни ДЦК са  за 35.0 млн. лв.

От началото на годината общият размер на извършените плащанията по главници и лихви е за 1.721 млрд. лв. , от които: 1.414 млрд. лв. по външния и 306.4 млн. лв. - по вътрешния дълг. Най-съществен е делът на плащанията в евро – 66.1%, следван от тези в лева – 17.8%, и в долари – 15.3%.

Споделяне

Още от Бизнес