Държавният дълг нарасна с още 50 млн. евро

Държавният дълг нарасна с още 50 млн. евро

Министерството на финансите увеличи държавния дълг с още 50 млн. лв., след като преотвори емисия 20-годишни еврооблигации с падеж 26 март 2035 г. Така общият обем на книжата в обращение достигна 900 млн. евро, съобщиха от ведомството на Владислав Горанов в петък.

Операцията е от типа частно пласиране на дълг, което е стандартен инструмент в процеса по управление на държавния дълг и се използва от държавите от Европейския съюз.

Дълговата операция e осъществена в съответствие с документацията по ратифицираната Глобална средносрочна програма за емитиране на облигации на международните капиталови пазари и е в рамките на утвърдения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. лимит за държавен дълг.

Самият характер на сделката не предполага нейното предварително публично анонсиране, a е в следствие на заявен интерес от страна на глобален инвеститор да придобие книжа от облигациите чрез избран от него дилър в условия на конфиденциалност до сетълмента по сделката, обяснават от ведомството.

Параметрите на трансакцията се публикуват след нейното приключване на Люксембургската фондова борса, където са регистрирани книжата.

Финансовото министерство посочва, че постигнатата доходност по преотварянето, осъществено на 13 ноември 2015 г., е 3.987% и е съпоставима с доходността на емитираните на 29 октомври 2015 г. от Румъния 20-годишни еврооблигации (3,93%), които притежават инвестиционен кредитен рейтинг от Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

Спредът спрямо осреднения лихвен суап е 250 б.т. Присъдените кредитни рейтинги на новоемитираните книжа от агенциите за кредитен рейтинг, с които държавата има договорни отношения, са идентични с тези на държавата - Moody’s Baa2, Standard & Poor’s BB+ и Fitch BBB-.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес