Държавният дълг в края на април е 6.1 млрд. евро

Според водения от Министерството на финансите регистър на държавния дълг, в края на април той е 6.137 млрд. евро, от който вътрешният е 2.616 млрд. евро, а външният е 3.521 млрд. евро. В номинално изражение дългът отбелязва увеличение приблизително с 25.4 млн. евро в сравнение с равнището, регистрирано в края на март. Това се дължи преди всичко на покачване на размера на вътрешния и външния дълг, както и от регистрираната валутно-курсова разлика през месеца.

В края на април делът на държавния дълг към БВП (по прогнозни данни) възлиза на 15.3%. В състава му делът на външния държавен дълг е 8.8%, а на вътрешния държавен дълг е 6.5% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 42.6%, а външните - от 57.4%.

В края на април валутната структура на дълга достига следните стойности: 14.6% - в долари; 54,7% - в евро; 28.4% - в левове; 2.3% - в други валути.

Извършените плащания по държавния дълг през април възлизат на 117 млн. лв.

По отношение на валутния състав на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева, който е 57.5%, следван от 31.8% в евро и 10.3% в долари.

Държавно-гарантираният дълг през април достига 570 млн. евро.

В номинално изражение държавно-гарантираният дълг бележи увеличение приблизително със 7.7 млн. евро в сравнение с равнището, регистрирано в края на предния месец. Това се дължи основно на регистрираната през месеца валутно-курсова разлика.

Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер 8.4 млн. евро. Съотношението държавно-гарантиран дълг/БВП е в размер на 1.4%.

Споделяне

Още от Бизнес