Държавният дълг в началото на юли е 6.39 млрд. евро

Към 30 юни 2006 г. държавният и държавно-гарантиран дълг възлиза на 6.39 млрд. евро, от които 1.55 млрд. евро вътрешен и 4.84 млрд. евро външен дълг, съобщиха от Министерството на финансите. Дългът намалява със 15.5 млн. евро в номинално изражение в сравнение с края на предния месец. Намалението е резултат на извършените плащания през месеца.

В края на юни показателя дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) намалява с 0,1 процентни пункта спрямо края на май и е 27.4%, в които делът на външния дълг е 20.8%, а на вътрешния ­­– 6.6% от  БВП (по прогнозни данни на БВП за 2006 г.).

Продължава тенденцията на постепенно нарастване на вътрешния дълг в състава на общия държавен и държавногарантиран дълг. В края на юни вътрешните задължения са 24.2% спрямо 75.8% външни. 

През юни Министерството на финансите проведе един аукцион за продажба на тригодишни държавни ценни книжа (ДЦК) на местния пазар. По време на аукциона бяха одобрени поръчки с номинална стойност 32.7 млн. лв.

Извършените плащания по държавния и държавногарантиран дълг през юни възлизат на 125.2 млн. лева. От началото на годината разходите по дълга са за 1,66 млрд. лв. плащания на главници и лихви, съответно 1, 36 млрд. лв. по външния и 304.7 млн. лв. по вътрешния дълг.

За периода януари – юни 2006 г., плащанията в евро са доминиращи – 65.9%, следвани от тези в лева – 18.3%, и в долари – 13.3%. , показват още данните на Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?