Държавният департамент на САЩ отрази Българска капеланска асоциация

На 14 септември 2007 г. държавният департамент на САЩ публикува годишния си мониторингов доклад за религиозните свободи за различните страни по света. В този доклад ежегодно присъства информация и за България.

Настоящият официален документ на американското правителство отразява инициативата на Българска капеланска асоциация за възстановяване на капеланското служение във въоръжените сили на Република България.

Докладът последва близо едногодишно международно наблюдение отстрана на политически и религиозни среди в ЕС и САЩ на процесите около учредяването, регистрацията и официалното признаване на Асоциацията от българските власти. Докладът на американското правителство набляга на важността и необходимостта от капеланското служение у нас като страна член на НАТО.  

Текстът, представен от държавния департамент на САЩ, отразява нарастващата полза от дейността на Българска капеланска асоциация. В него се разглежда и необходимостта от положително отношение на българската държава, както и нуждата от  правителствени преференции към граждански организации и сдружения, които се стремят да подобрят условията на живот в България чрез мирни и законни дейности. Подобни инициативи могат само да служат на демократичната българска държава и тя трябва да ги мотивира и подкрепя в работата им.

В своята коментарна Втора секция документът разглежда статута на религиозната свобода в България в професионални среди. Регистрирани са  подобрения и положително развитие по отношение на религиозната свобода. Според данни в доклада, Дирекцията по вероизповеданията в България активно гарантира, че националните и регионални власти уважават и насърчават религиозната свобода, и че правителството е отворено към техните проблеми. Като част от този процес, надденоминационната Българска капеланска асоциация получава легален статут на 23 февруари 2007 г. Асоциацията представлява около 120 пастори, свещеници и служители на български църкви.

Докладът разглежда и хронологията на учредяването, както и първоначалната работа на Българска капеланска асоциация според параметрите на работа на колегите капелани в държавите на НАТО. През  август 2001 г. е сформиран инициативният комитет за възстановяването на капеланското служение във въоръжените сили на Република България, а през феврурари 2002 г. е проведен  и първият образователен  капелански курс в София. Една година по-късно, през април 2003 г. учреденото Направление за работа сред военните на мисия „Агапе” България отпечатва и предоставя за безвъзмездно ползване камуфлажни Библии и Нови завети на българския военен контингент в Ирак. 

В следващите три години до август 2006 г. български пастори и свещеници провеждат редица образователни инициативи по примерни програми на капеланските организации в НАТО, приема се стратегия на новосформираното надденоминационно капеланско движение за образование на българкси капелани, за междуцърковна, обществена и кооперационна работа с правителството. През август 2006 г. е основана Българска капеланска асоциация.

Но от декември 2006 г. Ямболски районен съд започва да прави многократни опити, умишлено и безпричинно да забави регистрацията на учредената асоциация, сочи докладът на американския департамент. През февруари 2007 г. се налага международната правозащитна организация „Форум 18” и множество български адвокати да застанат в защита на правото на съществуване на Българска капеланска асоциация. Тя е регистрирана в Софийски градски съд – близо шест години след първоначалната инициатива за за възстановяване на капеланското служение в Република България.

През юли 2007 г. се провежда успешно Втората национална работна среща на българските капелани. Българска капеланска асоциация има за цел да работи с българските въоръжени сили, българските полицаи и пожарникари, както и в сферата на болничното милосърдие според методологията и формите на дейност, развити в държавите членки на НАТО.

Споделяне

Още от

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?