Държавният дял в ЧЕЗ излиза на борсата на 29 октомври

Публичното предлагане на двата държавни миноритарни дяла в елекроразпределителната мрежа на Западна България ще стартира на Българската фондова борса на 29 октомври, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Очакваната начална цена на държавните пакети в най-голямото електроразпределително дружество в България, управлявано от чешката ЧЕЗ, е около 100 млн. лв.

В рамките на търга ще се предложат 63 624 акции, представляващи 33 % от капитала на “ЧЕЗ Разпределение България” и 1 650 дяла, представляващи 33 % от капитала на “ЧЕЗ Електро България”. Те ще се продават дял за дял.

Инвестиционният посредник, който ще извърши продажбата на акциите на двата пакета, е “Централна кооперативна Банка”.

Споделяне

Още от Бизнес