Държавният ни дълг е нараснал с 47.4 млн. евро през май

Държавният ни дълг е нараснал с 47.4 млн. евро през май

Държавният дълг на България е 12.3007 млрд. евро в края на май 2015 г, нараства незначително спрямо отчетения предходния месец борч от 12.2533 млрд. евро. Това сочат данните от последния месечен бюлетин "Държавен дълг" на Министерството на финансите.

Така месечното повишаване на дълга е едва 47.4 млн. евро на фона на резкия скок през март с 1.6 млрд. евро и предишното сериозно увеличение в края на 2014 г. с 1.703 млрд. евро.

Външният дълг на страната е 7.9224 млрд. евро, а вътрешният – 4.3853 млрд. евро.

Съответно делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се е повишил леко от 28.7 на сто на 28.8%, като на външните задължения се падат 18.5% от БВП в края на май.

Според последните данни, 78.3% от дълга е в евро, 20.6% - в левове, едва 0.4% - в щатски долари и 0.8% от държавния дълг е в други валути.

През май по държавния дълг са платени 49.,7 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията през петия месец на годината най-съществен е делът на тези в евро – 59.4%, следван от тези в щатски долари – 36.2% и в лева – 4.4 на сто.

Държавно гарантираният дълг през май достига 320 млн. евро, от които 23.7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг към БВП е в размер на 0,7%, показва месечният доклад "Държавен дълг" на финансовото министерство.

Така България остава в дъното на "негативната" класация за държавния дълг в целия Европейски съюз и далеч под европейския лимит за дълг под 60% от БВП, въпреки новия дълг, който беше поет в края на миналата и в началото на настоящата година.

Споделяне

Още от Бизнес