Давност спести на "Юлен" дължими концесионни такси

Екоминистерството ще получи едва 46 хил. лв. от неплащаните осем години отчисления

Давност спести на "Юлен" дължими концесионни такси

Съдебният спор между екоминистерството и концесионера на ски зоната в Банско "Юлен" за това дали компанията е трябвало да плаща 5 на сто от дължимата концесионна такса за ползването на част от парк "Пирин" в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда приключи. Като цяло решението на Благоевградския окръжен съд от 23 октомври 2018 г. е в полза на ведомството, но реално то ще получи малка част от претендираната сума, тъй като за по-голямото плащане е изтекла давността.

През април 2015 г. екоминистерството заведе дело срещу "Юлен", претендирайки, че ски концесионерът не е плащал заложена в договора му за ползване на защитените територии от Пирин 5-процентна допълнителна такса от размера на дължимото годишно концесионно възнаграждение в Националния фонд за опазване на околната среда към екоминистерството, който се трансформира в ПУДООС.

Плащането от 5% от концесионното възнаграждение е записано в договора между "Юлен" и държавата от 2001 г. като до 2005 г. е имало гратисен период. След това "Юлен" отказва да плаща, като твърди, че сумата е включена в концесионната такса.

Така екоминистерството изчислява, че концесионерът дължи на ПУДООС 178 482.64 лв. за периода 2005-2013 г. като в сумата влизат и неустойките, законната лихва, както и ДДС върху дължимото отчисление.

"Юлен" е претендирал пред съда, че след изтичането на гратисния период за плащането на концесионната такса през 2005 г. Националният фонд за опазване на околната среда, където е трябвало да се прави отчислението и е фигурирал като получател на средствата в договора, вече е бил закрит и затова парите били превеждани заедно с годишното възнаграждение за държавата. Фирмата смята, че искът на ековидомството е несъстоятелен, а освен това повечето плащания, които се дължат година за година, били погасени по силата тригодишната давност.

Съдът приема аргументите на "Юлен" за давността, но не и останалите и така осъжда компанията да плати дължимите суми за 2011-2013 г., заедно с начислените към тях неустойки, лихви и ДДС. Така концесионерът ще трябва да плати на ПУДООС 45 834 лв.за тези три години. 

Решението на окръжния съд в Благоевград обаче подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

Не става ясно обаче как това съдебно решение е съотносимо за следващите години след 2013 г. и дължи ли "Юлен" допълнителни плащания по концесията.

За периода 2005-2015 г. "Юлен" е внесла 2.31 млн. лв. концесионни възнаграждения по договора си в екоминистерството.

След като екоминистърът в първото правителство на ГЕРБ Нона Караджова откри през 2011 г, че концесионерът ползва с 64 ха повече от записаната в договора му 99 ха площ от парк "Пирин" през годините бяха сформирани няколко работни групи за решаване на тези проблеми, както и за увеличаване на концесионната такса, но всички те завършват без успех.

Последно през ноември 2017 г. екоминистърът Нено Димов и вицепремиерът Валери Симеонов, които са радетели на строежа на нов ски лифт в Банско, обявиха, че правителството ще даде картбланш за втората кабинка в курорта, но концесионерът на ски зоната "Юлен" АД ще трябва да плаща двойно по-високи такси за ползването на част от защитена територия, попадаща в Националния парк "Пирин". Подготвени анекси към концесионния договор обаче разкриха, че ръстът на концесионното възнаграждение ще е само 30 процента.

След поредица от екопротести в края на декември 2017,  породени от решението на правителството за промени плана за управление на парк "Пирин", така че да се разрешат нови ски строежи в защитената територия, кабинетът отложи предоговарянето на концесионните такси.

Природозащитниците пък обжалваха пред Върховния административен съд промяната на плана за управление на парка с мотива, че не е извършена екооценка на това намерение, и магистратите приеха аргумента им и върнаха корекцията на Министерския съвет за извършване на оценка за въздействието ѝ върху околната среда. Правителството обаче обжалва решението на тричленния състав на ВАС и на 15 ноември ще очаква да стане ясно окончателното произнасяне на петчленката на съда по казуса с актуализацията на плана на парка.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес