ДДС обслужването в ЕС ще става на “едно гише” след 2015 г.

Европейската комисия одобри в петък мерки, свързани с пълното обслужване на бизнеса “на едно гише” при декларирането и плащането на ДДС. Обслужването “на едно гише" ще позволи на предприятията да декларират и плащат ДДС в държавата-членка, в която са установени, а не в държавата-членка, от която е техният клиент.

Развиването на бизнес в повече от една държава-членка често означава отношения с няколко данъчни администрации на различни езици. Спазването на множество задължения по ДДС може да бъде трудно и скъпо за дружествата, се посочва в съобщението на ЕК.

Одобреното в петък предложение представлява първа стъпка към обслужването “на едно гише” за всички услуги, предоставяни по електронен път, от което бизнесът ще може да се възползва от 1 януари 2015 г.

Както се посочва в съобщение на ЕК относно бъдещето на ДДС от миналия декември, подходът обслужване “на едно гише" ще бъде приложен най-напред към електронната търговия, разпръсквателните и телекомуникационните услуги. В бъдеще ЕК ще работи за разширяване на обслужването “на едно гише", така че да обхване и други стоки и услуги. Системата за обслужване на едно гише понастоящем се прилага само за доставчици на електронни услуги, които не са от ЕС.

“Сложността на действащата система за ДДС в ЕС е пречка пред правенето на бизнес в Единния пазар. Обслужването “на едно гише" ще улесни в голяма степен трансграничното разширяване на развиващите се дружества. Това от своя страна ще подпомогне растежа и трудовия пазар”, каза Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите.

Комисията призова всички държави-членки да одобрят тези мерки през 2012 г. Общият подход е от ключово значение за разработването на системи в областта на информационните технологии, които ще осигурят необходимия обмен на информация между данъчните власти в 27-те държави-членки и ще осигурят пълното прилагане към 2015 г.

Споделяне

Още от Европа

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?