ДДС ще се връща без проверка на определени фирми по тайни критерии

ДДС ще се връща без проверка на определени фирми по тайни критерии

От 1 септември Националната агенция за приходите (НАП) ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Въпросните критерии обаче са служебна тайна.

Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС, съобщиха от приходната агенция.

Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в левове, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата. Близо 100% от фирмите подават месечните си декларации по ДДС по интернет, допълват още от НАП.

Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна само за фирмите, които са определени от приходната администрация като нискорискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения. Това означава, че за да очакват своите пари по сметка без проверка, дружествата не трябва да имат също неплатени задължения към бюджета.

Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?