Дефицитът на текущата сметка за периода януари-септември е 830,7 млн. долара

За периода януари - септември 2003 г. дефицитът на текущата сметка по платежния баланс е 830,7 млн. долара (4,4% от БВП), при дефицит от 55,2 млн. долара (0,4% от БВП) за същия период на 2002 г., съобщава БНБ.

Приносът на по-високите цени на суровия петрол и на природния газ за влошаването на текущата сметка за отчетния период е 76, 9 млн. долара.

По предварителни данни търговското салдо за септември 2003 г. е отрицателно в размер на 148,4 млн. долара, като се влошава с 66,5 млн. долара спрямо същия месец на 2002 г.

За периода януари- септември 2003г. дефицитът е 1536, 6 млн. долара _(8,1% от БВП), като се увеличава с 651,5 млн. долара спрямо същия период на миналата година.

Износът през септември 2003 г. е за 651,7 млн. долара и е по-висок с 23,5% (123, 9 млн. долара) в сравнение с този за септември 2002 г. (527,8 млн. долара). За периода януари - септември 2003 г. износът нараства с 1342,9 млн.долара (32,2 %) спрямо същия период на 2002 г. и възлиза на 5508, 3 млн. долара.

Вносът през септември т.г. е по-висок спрямо съответния месец на 2002 г. с 31,2%, като достига 800,1 млн. долара. Нараства вносът и за периода януари- септември 2003г. - с 1994,5 млн. долара (39,5%) спрямо същия период на миналата година, като достига 7045, 0 млн. долара.

В евро за периода януари - септември 2003 г. ръстът на износа е 10,8%, а на вноса - 16,5% спрямо същия период на 2002 г. Салдото по услугите за септември 2003 г. е 107, 9 млн. долара, като се подобрява с 4,7 млн. долара спрямо съответния месец на 2002 г. (103, 3 млн. долара).

През първите девет месеца на годината валутните резерви на БНБ нарастват с 594, 9 млн. долара, при увеличение в размер на 335, 6 млн. долара за същия период на м.г.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?