Дефицитът по текущата сметка нарасна с 1.3 млрд. евро

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс към края на август е 3.2 млрд. евро (7.5% от брутния вътрешен продукт) спрямо 1.9 млрд. евро (12% от БВП) за същия период на миналата година. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), огласени в понеделник. За една година дефицитът е нараснал с 1.3 млрд. евро.

Само за август текущата сметка е с дефицит от 161 млн. евро при отрицателна текуща сметка в размер на близо 87 млн. евро за същия месец на миналата година.

По предварителни данни търговското салдо за август 2007 г. е отрицателно за 580 млн. евро, като се увеличава с близо 58 млн. евро спрямо същия месец на миналата година, когато салдото е минус 522 млн. евро.

За осемте месеца на годината - периода януари-август 2007 г. салдото е отрицателно в размер на 4.5 млрд. евро (16.7% от БВП), като дефицитът се

увеличава с 1.3 млрд. евро спрямо същия период на 2006 г. , когато дефицитът е в размер на 3.2 млрд. евро или 12.8% от БВП.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за август 2007 г. възлизат на близо 700 млн. евро при 456 млн. евро за същия месец на предната година.

За периода януари-август 2007 г. преките инвестиции са в размер на 3.4 млрд. евро, което е 12.7% от БВП, или малко повече от дефицита по текущата сметка за същия период. За осемте месеца на миналата година инвестициите са били 2.8 млрд. евро, което е 11.1% от БСП при 7.5% дефицит.   

С други думи преките инвестиции покриват 106% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 147.6% за същия период на 2006 г.

Най-много инвестиции за периода януари-август 2007 г. са привлечени от Великобритания (12.5% от общия размер на преките чужди инвестиции, главно в недвижими имоти), следват Австрия (11.2%) и Белгия (9.4%).

Общият баланс на БНБ е положителен, в размер на 1.6 млрд. евро при положителен общ баланс от 950 млн. евро за същия период на 2006 г. За януари-август 2007 г. резервните активи на БНБ нарастват с 1.4 млрд. евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?