Дефицитът по текущата сметка за първото тримесечие е 2.5% от БВП

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за първите три месеца на 2004 година е 481.4 милиона евро или 2.5% от брутния вътрешен продукт, сочат данните на БНБ. През същия период на 2003 година дефицитът е бил 391.3 милиона евро или 2.2% от БВП.

Само за март текущата сметка е с дефицит от 126.2 милиона евро, при 87.8 милиона евро за същия месец на 2003 г. По предварителни данни търговското салдо за януари - март 2004 г. е отрицателно с 509 милиона евро или 2.6% от БВП и се влошава с 217.5 милиона евро спрямо същия период на 2003 г. Тогава то е било отрицателно с 291.5 милиона евро.

През януари - март 2004 г. износът (fob) възлиза на 1,718 милиарда евро, като се увеличава с 84.9 милиона евро в сравнение с този период на 2003 г. Вносът (fob) възлиза на 2,227 милиарда евро и нараства спрямо съответния период на 2003 г. с 302.3 милиона евро.

За януари - март 2004 г. финансовата сметка е положителна с 431.7 милиона евро, при положителна финансова сметка със 168.8 милиона евро за същия период на миналата година. По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - март 2004 г. са 294.1 милиона евро при 260 милиона евро за същия период на 2003 г.

През периода януари - март 2004 г. портфейлните инвестиции - активи се увеличават с 34.9 млн. евро при намаление в размер на 3.6 млн. евро за същия период на 2003 г. През отчетния период търговските банки увеличават портфейлните си инвестиции с 31.3 млн. евро при увеличение от 16.9 млн. евро за същия период на 2003 г.

Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 65.9 млн. евро при намаление в размер на 61.1 млн. евро за януари - март 2003 г. Общият баланс за януари - март 2004 г. е отрицателен и възлиза на 28.5 милиона евро при дефицит в размер на 164.3 милиона евро за същия период на 2003 г.

За март валутните резерви на БНБ с отчитане на курсовите разлики се увеличават спрямо февруари 2004 г. със 186.2 милиона евро, за периода януари - март 2004 г. те се увеличават с 37.7 милиона евро в сравнение с декември 2003 г.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес