Дефицитът по текущата сметка за полугодието: четири пъти по-нисък отпреди година

За първото полугодие (януари – юни 2010 г.) текущата и капиталовата сметка има дефицит от близо 671 млн. евро (близо 2% от БВП), при дефицит от 2.3 млрд. евро (7% от БВП) за януари – юни 2009 г.

За юни 2010 г. текущата сметка е положителна от 117 млн. евро. През юни миналата година тя е била отрицателна от 281 млн. евро. Това показват статистическите данни на БНБ, публикувани в понеделник.

За януари – юни 2010 г. текущата сметка има дефицит от 624 млн. евро (1.8% от БВП) при дефицит от 2.7 млрд. евро (7.8% от БВП) за януари – юни 2009 г.

Търговското салдо за полугодието е отрицателно от 1.4 млрд. евро (4% от БВП) при отрицателно салдо от 2.4 млрд. евро (7.1% от БВП) за първото полугодие за миналата година. За юни 2010 г. салдото е отрицателно от 152 млн. евро при отрицателно салдо от 344 млн. евро за юни м.г.

Износът (FOB) за януари – юни 2010 г. възлиза на 6.8 млрд. евро при 5.4 млрд. евро за същия период на 2009 г., което е ръст от 25.6% на годишна база при спад на годишна база от 30% за януари – юни 2009 г.

През юни 2010 г. износът (FOB) е 1.4 млрд. евро при 1 млрд. евро за юни 2009 г. Той се повишава с 41% на годишна база при намаление на годишна база от 28.5% за юни 2009 г. Вносът (FOB) за януари – юни 2010 г. e за 8.2 млрд. евро при 7.8 млрд. евро за януари – юни 2009 г. като нараства с 5% на годишна база при спад на годишна база от 35% за януари – юни 2009 г.

През юни 2010 г. вносът (FOB) e за 1.6 млрд. евро при 1.3 млрд. евро през юни 2009 г. Той нараства с 16% на годишна база при годишен спад от 42% за юни 2009 г.

Споделяне

Още от Бизнес