Декларации за земеделските запаси ще се приемат до март

Производителите и търговци на земеделски и захарни продукти ще подават до 28 февруари декларация, в която да обявят запасите си от стоки към 1 януари 2007 г., съобщиха от Министерството на земеделието и горите в четвъртък. Изискването е по Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти и декларациите се приемат в 28-те областни дирекции „Земеделие и гори” както и в общинските служби „Земеделие и гори”, наследили бившите поземлени комисии.

Всяка фирма, регистрирана по Търговския закон, която оперира с продукти, посочени в публикувана в Държавен вестник заповед на агроминистъра, е длъжна да обяви запасите си, независимо от обема на складовете и оборотите си.

Това касае всички производители и търговци на месо, риба, мляко, зеленчуци и плодове, кафе, чай, подправки, мед, тютюн, безалкохолни и алкохолни напитки, селскостопански култури, включително и семена за посев, дори и на цветя. Декларации се подават и за запасите със захар и захарен сироп, фруктоза и изоглюкоза, както и преработени продукти, които имат захарно съдържание над 10 процента. 

Декларацията може да подаде и служител на фирмата, достатъчно е обикновено пълномощно. Не е предвидено внасяне на документа по обикновена или електронна поща. В декларациите се описват количествата и стойностите на целия краен продукт, независимо какво е процентното съдържание на захар или някой от останалите продукти в него.

От сайта на земеделското министерство могат да се изтеглят образците на различните декларации, подавани от фирмите, работещи със земеделски и със захарни продукти,  както и регистрираните през 2006 г. – преди 31 октомври и след това.

Събирането на информацията за наличните земеделски и захарни продукти е изискване на ЕС и целта е да не се натрупват свръхзапаси, които биха повлияли негативно върху търговията с тези стоки на вътрешния европейски пазар.

Досега са обработени над 60 000 декларации за наличните продукти, съобщиха от земеделското ведомсто.

Достоверността на подадените данни ще бъде проверена на място и онези, които са подали информация с невярно съдържание или въобще не са декларирали складовите си наличности, ще бъдат глобявани от 1000 до 10 000 лв.

След като се установи на национално ниво състоянието на запасите, за всеки производител ще се определи индивидуална квота, която той не трябва да надхвърля. За онези, за които се установи, че надвишават количеството с над 10 на сто, ще се изисква в определен от Европейската комисия срок да се освободят от излишъка. Това може да стане чрез износ или като продуктът се пласира за изхранване на животни и дори за производство на гориво от него. Ако в тримесечен срок производителите и дистрибуторите не са се освободили от свръхзапасите, ще плащат вноска в държавната хазна, която ще се определя по различен начин за земеделските и за захарните продукти. Наказателната такса  за запасите от земеделските стоки ще се формира като излишното количество се обложи с митото за внос на съответния продукт. При захарните ще се избира най-високата ставка от всички мита в периода на присъединяване като се начислява и 1,21 евро на 100 кг бяла захар или еквивалентното вещество.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?