Декларация от Асоциацията на прокурорите в България

В деня на Българската конституция - 16.04.2004 г. Асоциация на прокурорите в България предупреди правната общност в България и цялото българско общество за опасността от политическа намеса при изборите на ръководители в съдебната система. Скрити зад европейските принципи за изборност и мандатност, определени политически персони се мъчат по всякакъв начин да пренебрегнат принципа на разделение на властите, като наложат свои кандидатури за ръководители в съдебната власт и по този начин я подчинят и използват за свои цели и услуги.

Това е изключително опасно за обществото и за всеки един български гражданин, защото само съдебната власт е защитникът от произволите на изпълнителната власт и противоконституционните домогвания на всяка една управляваща политическа сила.

Днес, 02.06.2004 г. - денят на Ботев, един светъл български празник, когато отдаваме почит на загиналите за свободата и демокрацията на Родината ни, с огромно огорчение констатираме, че нашите опасения се сбъдват. Направи се опит да се провали заседанието на Висш съдебен съвет, а оттам и изборът на новите ръководители в съдебната власт. След като комисиите при Висш съдебен съвет, през вчерашния ден са работили съвсем нормално, с участието на всички негови членове, изведнъж безпричинно и без всякакво нормално обяснение, 9 от тях не са се явили на редовното предварително оповестено заседание. Всички те са били от 11-членната парламентарно избраната квота, с гласовете на управляващата партия. Подобно поведение е крайно необмислено, когато Съветът трябва да изпълнява конституционните си задължения, да приема вътрешните си правила за поведение и да избира повече от 800 ръководители в съдебната власт на различни нива, и то на фона на постоянните критики от Европейският съюз и НАТО за бавещата се съдебна реформа. Така усилията на партиите да превземат съдебната власт са вече факт. Категорично не се спазва законовият срок за избор на нови ръководители твърде дълго време, като се създава опасен прецедент от безконтролност в съдебната власт.

Главният прокурор на Република България, в изпълнение на конституционните си задължения, след широко обсъждане в съответните органи на Прокуратурата, на база професионална основа и след персонална оценка за дейността на досегашните ръководители през последните пет години, предложи кандидатури за Окръжни прокурори, които са неполитически обвързани, отказвайки да се съобрази с различните внушения на политиците. Единствено Прокуратурата, като орган на съдебната власт, отговаряйки на исканията на обществото за по-твърда наказателна политика, поиска смяна на повече от 50 % от този ръководен кадър. На мястото на старите ръководители се предложиха прокурори от кариерата с неопетнено име и доказали своите професионални качества.

Отговорът бе опитът да се провали заседанието на Висшия съдебен съвет без всякакво логично оправдание. Всъщност не може да има и друго обяснение, освен това, че политическите сили желаят чрез подставени лица да командват съдебната система, и в името на тази цел се използват всички средства: от бойкотиране на заседанията на ВСС, през анонимни сигнали, до необяснени вотове на отрицание.

Асоциация на прокурорите в България се обръща към правната общност в България и всеки представител на българското общество да не допускат вмешателство на политическите сили в съдебната власт и кадруването ѝ от тях. Призоваваме всички сродни организации, защитаващи правата на магистратите, а оттам и демократичните устои на обществото, да не оставят без последствие подобно поведение.

Призоваваме членовете на Висшия съдебен съвет, които преди всичко са юристи и магистрати, да не се поддават на политически внушения и да отстояват независимостта на съдебната власт от незаконната намеса на другите две власти и партиите.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АПБ

02.06.2004 год.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: