Делът на ромите в България е най-висок в ЕС

Българските роми са най-многобройната част като съотношение към останалата част от населението на държава от ЕС. Това се посочва в данни, разпространени от Европейската комисия по повод представения доклад за напредъка в приобщаването на това малцинство, съобщи в сряда БТА от Брюксел.

Данните показват, че ромите в България съставляват 9.94 процента от населението в страната. Самоопределили се като роми при преброяването от 2011 г. са 325 343 души, а оценките са действителният им брой да е между 700 и 800 хиляди. Средно за ЕС броят на ромите съставлява 1.18 на сто от общото население.

За нашата страна ЕК отчита, че не се обръща достатъчно внимание на въпроса с изолирането на ромите в училище. Допълва се, че България следва да оцени колко от децата, напускащи преждевременно училище, са от това малцинство. Комисията препоръчва да се вземат допълнителни мерки за осигуряването на работа на ромите в селските райони. В документа се посочва, че обучението на тези хора в упражняването на труд в по-сложни области би било изход от затворения кръг, водещ до тяхната бедност.

На следващо място ЕК призовава да се помисли по въпроса с липсата на здравни осигуровки на стотици хиляди български роми. Комисията препоръчва ускоряване на усвояването на европейските фондове, които могат да послужат за подобряването на живота на това малцинство.

ЕК предлага въпросът за приобщаването на ромите да залегне в споразуменията с държавите от ЕС по приоритетите в разпределението на общностния бюджет до 2020 година. За да влязат в сила, предложенията на комисията се нуждаят от единодушна подкрепа в Съвета на ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?