Делът на сивата заетост у нас е 16% и спада в последните години

Най-сериозен е проблемът в селското стопанство, ремонтите и строителството

Делът на сивата заетост у нас е 16% и спада в последните години

Делът на сивата заетост у нас е близо 16% за 2018 г. и спада в последните години. Най-сериозен остава проблемът с недекларирания труд в селското стопанство, където нерегистрираната заетост е 90%. Следват ремонтите в дома - 60%, строителство - 40%, леката промишленост. Най-малко сива икономика има в тежката индустрия - 9%.

Това сочат данните от проучване на КНСБ, представено на конференция за сивата икономика в петък.

“Проучванията показват различни данни относно нивото на недекларирания труд в България. Следва да се подчертае, че във всички проучвания се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика. Това се отчита от ЕК, която премахна препоръката към България за намаляване размера на недекларирания труд“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

По данни на Международната организация на труда делът на лицата в неформална заетост у нас е 15.9% при средно равнище за ЕС - 16.3%, посочи Петков.

Финансовият министър Владислав Горанов коментира, че е нужно укрепване на контрола и промяна в манталитета, за да се противодейства на сивата заетост.

“Може ли някой да предположи колко е средният осигурителен доход в 5-звездните хотели във Велинград или Банско? Под минималния. Ако си представяте, че в 5-звезден хотел можете да намерите готвач под няколко хиляди лева... Защото това е реалността. Ние трябва да търсим всички възможни мерки както да променяме средата и манталитета, така и да укрепваме капацитета за контрол“, каза Горанов.

Социалният министър коментира, че сред негативните последици от недекларирания труд е и нелоялната конкуренция между предприятията. Некоректните фирми успяват да получат пазарно предимство за сметка на ощетяването на бюджета и работниците. Поради това е необходимо да се засили обществената нетърпимост към проявите на недекларирания труд.

"В световен план 15.7% от наетите заемат неформални работни места. Този процент нараства. Това би трябвало да значи, че само 25 % от икономиката може да бъде дефинирана като сива", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Ново мобилно приложение на КНСБ дава възможност на клиенти и работници да подават сигнали до институциите у нас за нарушени трудови права и да подават данни за сива икономика.  

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?