Делата в съдебната система вече са над 700 000

Само за година работата на съдиите се е увеличила с 5%

Снимка: БГНЕС

През 2011 година делата в съдебната система са се увеличили с 5% и са достигнали 708 000, съобщи председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев по време на представянето на отчета за дейността на съдилищата в страната.

Свръхнатоварени продължават да бъдат магистратите от Софийския районен съд, където средно месечно един съдия разглежда 83 дела.

"Съдиите са изключително натоварени с тенденция за лавинообразно увеличаване на делата. Запазва се и тенденция за неравномерно разпределение на натовареността", коментира още Груев. Въпреки това обаче в срок от 3 месеца се решават 75% от постъпващите дела.

Общата статистика обаче подвежда, обясни Груев. Той даде пример с гражданската и наказателната колегия на Софийския районен съд. Там гражданските съдии са доста по-натоварени - годишно на един съдия се падат малко над 1100 дела, а на един наказателен - над 600 дела. Това се дължи на големия брой заповедни производства (по искове на кредитори, заявяващи чрез съда вземанията си към длъжници - бел. ред.), които имат гражданските съдии.

Според Груев от тази ситуация има два изхода, но и двата са нереалистични. Единият е - да се увеличи броят на съдиите, което "е немислимо в условията на криза". Другият вариант е чрез законодателна промяна да се ограничи постъплението на делата.

"Никое народно събрание няма да се съгласи да приеме, че за да разтовари съдиите, ще ограничи достъпа на гражданите до съда - най-малкото от чисто популистки подбуди", обясни Груев.

Според него най-добрият вариант е да се започне преструктуриране на щатовете вътре в системата, като се прехвърлят места от най-слабо натоварените магистратури към свръхнатоварените. Председателят на ВКС обясни, че ще настоява Висшият съдебен съвет да не взема решение на парче, а членовете му да не преследват лични цели при вземането на тези решения.

В случая със Софийския районен съд обаче и това не би помогнало, защото в сградата на институцията просто няма място за още хора. "За пети пореден път в годишния си доклад пред парламента ще поставя въпроса за материалните условия за работа в някои от съдилищата и най-вече в СРС. Всяка година го правя и всяка година увеличавам остротата на изразите. И тази ще е така", каза Груев.

Извън вътрешните проблеми на съдебната система анализът на делата показва, че повече от половината от наказателните дела, достигнали до ВКС, са били за престъпления против собствеността. Увеличават се делата за грабежи, които са с 40 повече в сравнение с 2010 година, когато са били общо 92. Достигналите до последна инстанция дела за пране на пари са само 2, а за подкуп – 12.

Според заместник-председателя на ВКС Гроздан Илиев има подобряване в качеството на работата на съдилищата, ако се съди по процента на изменени и отменени актове, като най-малко такива има Софийският апелативен съд (САС).

Споделяне

Още по темата

Още от България