Дело срещу "Уикенд" разкри странни факти около "флагмана" на жълтата преса

КЗД установи дискриминация в статия на изданието, чийто автор се оказа неизвестен

Дело срещу "Уикенд" разкри странни факти около "флагмана" на жълтата преса

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи дискриминация в статия на вестник "Уикенд" под формата на "тормоз" и "подбуждане към дискриминация". На издателя Мартин Радославов е наложена максималната глоба от 2000 лв., а за две от журналистките, работили в изданието, е изпратен сигнал до прокуратурата за евентуално извършено лъжесвидетелстване. Това съобщи Българският хелзински комитет (БХК), който е оказал правна помощ на ромския активист от Самоков Христо Николов, председател на фондация "Саворе". Той е подал е жалба до КЗД по повод статия със заглавие "Циганите са българските терористи!", публикувана в "Уикенд" през юни 2017 г.

Решението на КЗД не е окончателно и подлежи на обжалване пред съда. В хода на заседанията обаче изплуват странни факти около "флагмана" на жълтата преса – като този, че издателят му е регистриран в частен дом в Ямбол, чийто обитатели нямат представа за това.

Статията в "Уикенд"

Публикуваната статия представлява поредица от оценъчни изявления, като това, че "циганите" са "истинските терористи"; "отказва[т] да следва[т] цивилизованите ни правила"; служат си "с насилие и тотално незачитане на законовите и моралните норми"; "паразитира[т] все по-нагло"; "крада[т], убива[т] и се гавр[ят] с българите"; че ромите са "безпросветни отрепки нискочели, смърдящи на фекалии социопати, които продават собствените си деца и могат да ти прережат гърлото за фалшив часовник от 10 лева"; че са "неконтролируеми", "нагли" и "изнасилват, бият или мамят по телефона възрастните ни сънародници" и други.

Делото в КЗД

КЗД се произнася, че с тези изявления "се етнизират твърдени престъпления, извършени от отделни личности, като се изтъква твърдяната етническа принадлежност на извършителите".

"Така се придава на техния ромски етнос значението на фактор за извършването на престъпления. Изтъквайки етноса на твърдените извършители, се внушава, че ромската им идентичност е обусловила извършването на твърдените престъпления, тоест, че те са извършили престъпленията, понеже са роми. Така се внушава, че ромите са по природа престъпни, че следователно всички роми са такива и всеки ром, в това число и жалбоподателят, следва да се предполага, че е такъв", посочва в мотивите си КЗД.

"Говорейки за ромите изобщо, статията неизбежно говори и за жалбоподателя, защото той е ром, част от атакуваната в статията общност", смята КЗД.

КЗД приема, че като представя ромите в крайно негативна светлина, статията настройва мнозинството в обществото – неромите – срещу представителите на ромския етнос, с което създава за последните враждебна и застрашителна среда.

От друга страна КЗД намира, че статията осъществява подбуждане към дискриминация, тъй като издателят е знаел, че поради високия тираж на вестника тя ще стане широко достояние на обществото.

"Чрез масовото разпространяване на статията ответниците насърчават останалите хора да третират ромите според (изложените в статията – бел. ред.) негативни стереотипни образи, т.е. да се отнасят към тях не както към останалите, а по-зле – като към отвратителни, крайно нежелани, опасни и вредни, напаст", пише в мотивите си комисията.

Като посочва, че свободата на словото не е абсолютна, а за нея са предвидени ограничения в Конституцията и международното право, КЗД се произнася още, че "изразяването и разпространението на мнение е ограничено от забраната за дискриминация, която е установена в законите именно за санкциониране на прояви на расизъм, ксенофобия, хомофобия или други форми на нетолерантност".

Максимално наказание от 2000 лв.

КЗД отчита, че са налице предишни нарушения от същите лица. По тази причина комисията налага на дружеството издател на вестник "Уикенд" имуществена санкция от 2000 лв. Същата е наложена и на изпълнителния директор на дружеството Мартин Радославов.

КЗД намира още, че две от журналистките, работили във вестника, които са разпитани като свидетелки по преписката, невярно са посочили, че към април 2018 г., когато се явяват пред Комисията, се намират в трудови правоотношения с дружеството, издател на "Уикенд", докато в същото време справка от Националната агенция по приходите показва, че договорите им са били прекратени още през февруари.

В тази връзка КЗД намира, че са налице данни за евентуално деяние по чл. 290, ал. 1 от Наказателния кодекс (лъжесвидетелстване), за което сезира прокуратурата.

"Уикенд" е без главен редактор, а авторът на статията е неизвестен

Производството по преписката е белязано от сериозни спънки, създадени от страна на "Уикенд". Изданието е успяло да прикрие действителния автор на статията, посочват от БХК.

Като автор е посочен Евгени Чертовенски. По време на заседанията по преписката е станало ясно, че такова лице не съществува, а измислено от самата редакция, посочват от БХК.

Освен това по време на заседанията се е разбрало, че в. "Уикенд" няма главен редактор от месеци. Такъв преди бил Мартин Радославов, но откакто е станал изпълнителен директор на дружеството- издател, постът е вакантен. Редакционната политика на вестника пък се определяла колективно, от всички автори в "Уикенд", посочват от БХК.

Нито една от двете авторки на материали за медията, разпитани като свидетелки в заседанията, не е посочила кой е написал статията и има ли конкретно лице, взело решение тази статия да бъде публикувана във вестника, се казва в съобщението на БХК.

Никой в "Уикенд" не работи на трудов договор

Изпълнителният директор на "Ню Медиа Груп" АД - Мартин Радославов не живеел постоянно в България и управлявал вестника от неизвестно място в чужбина, станало ясно още по време на заседанията по случая в КЗД.

Проверка на Инспекцията по труда установила, че никой в "Ню Медиа Груп" не работи на трудов договор.

Нещо повече – на адреса на дружеството "Ню Медиа Груп" АД в Ямбол има частен дом. Хората, които живеят на адреса, нямали представа, че на него е регистрирано каквото и да е дружество, посочват от БХК, като се позовават на заседанията в КЗД по случая.

Споделяне

Още от Бизнес