“Демакс” отново ще печата изборните книжа

Фирма "Демакс" АД, собственост на депутата от Коалиция за България Петър Кънев, е единствената фирма, която е подала оферта по обявената от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) обществена поръчка за отпечатване на изборните книжа за местните избори на 28 октомври. Това съобщиха в сряда от ведомството на Николай Василев.

Предложението за цената на изпълнение на поръчката е 89 303.67 лв. без ДДС. В тази сума се включват разходите по изработка на изборните книжа - протоколи, извлечения, чернови на протоколи, брошура с методически указания на ЦИКМИ, както и транспортните разходи по доставката им. Фирмата се ангажира да не използва услугите на подизпълнители.

За произвеждането на изборите централизирано ще бъдат отпечатани 30 вида изборни книжа и още 32 приложения към тях. Тези книжа трябва да бъдат доставени най-късно до 23 октомври в областните администрации.

Съгласно проекта на договор при неточно, некачествено или забавено изпълнение се дължи неустойка по 1 процент на ден върху сумата по договора, а в случай на забавяне с повече от 3 дни договорът се прекратява и изпълнителят дължи неустойка в размер на 60% от стойността му.

Цената за изпълнението на подобна поръчка за последните избори за Европарламент беше над 43 хиляди лв. без ДДС. Тогава видовете изборни книжа бяха над три пъти по-малко.

Междувременно в сряда от ЦИК съобщиха, че в 10 общини бюлетините за избор на общински съветници надхвърлят метър. Това са София, Пловдив, Благоевград, Петрич, Сандански, Бургас, Варна, Велинград, Стара Загора и Русе. Най-дълга може да бъде бюлетината в Сандански, която при сега зададените размери се очертава да бъде метър и шейсет.

За да се справи с огромната бюлетина, ЦИК е взела решение, ако определената партия или коалиция, не се е регистрирала за някой вид избор или се е регистрирала, но не е издигнала кандидат, нейното име и номер да не се изписват в бюлетината.

Друга мярка, която членовете на комисията предстои да гласуват, е смаляването на полетата за изписване на имената и номерата на съответните партии и коалиции в бюлетините на тези 10 общини. Възможно е да се направи изключение само за община Сандански, тъй като дори и след смаляването на полетата, което ще бъде в рамките на 1-2 мм и ще бъде трудно различимо с просто око, бюлетината отново ще надхвърля 1 м.

Споделяне

Още от Местни избори 2007

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?