"Демократична България" с план за ускорена дигитализация на България

"Демократична България" с план за ускорена дигитализация на България

"Демократична България"(Да, България, ДСБ, "Зелено движение") предлага план за ускорена дигитализация. Целта му е да постигне скок във въвеждането на електронно управление в рамките на 6 месеца.

"Изключително важно е България да възприеме целенасочена политика по бърза дигитализация като централна част от продължаващите си противоепидемични мерки и усилията си за бързо икономическо възстановяване. Това трябва да стане въз основа на цялостен план, който отчита както добрите международни практики, така и конкретните условия у нас", посочват от обединението и добавят, че са готови да предоставят и по-нататъшна експертна помощ при неговото прилагане.

"Предстои ни период на живот в условията на продължаваща заплаха от разпространение на Covid – 19. България ще трябва да се адаптира към този риск и да бъде в готовност гъвкаво да прилага противоепидемични мерки за физическо дистанциране, като същевременно запазва в максимална степен икономическата и социалната активност. За да си осигури възможност за подобен гъвкав подход, България ще трябва да продължи с ударното въвеждане на дигиталните технологии в работата на институциите", казват още от "Демократична България".

Според тях Държавна агенция "Електронно управление" трябва да възложи на системния интегратор разработването на стандартни софтуерни компоненти за подписване с: КЕП, Облачен КЕП, X.509 сертификат и съответния частен ключ, инсталирани в браузър, Удостоверение за електронен подпсис (УЕП) и ПИК еднократен SMS код.

"Аналогично трябва да бъдат разработени стандартни компоненти за интеграция със системата за е-автентикация. Компонентите трябва да включват както подписването, така и верификацията на подписа", посочват от "Демократична България".

Според трите партии държавните органи трябва да могат да инициират издаване на усъвършенстван електронен подпис на физически лица в лично качество. Добавят, че агенцията за електронно управление трябва да възложи изграждане на мобилно приложение и услуга за подписване, при която частен ключ се съхранява в мобилното устройство, което комуникира с услугата за подписване с цел получаване на заявки за подписване и изпращане на вече подписаните заявки. 

Служителите, обслужващи граждани в определени администрации, в т.ч. общински, пък трябва да могат, след потвърждаване на идентичността на гражданите, да подават в централизирана система заявление за издаване на УЕП на база на ЕГН и генериран в мобилното приложение код.

"Демократична България" предлага още да има публичен електронен регистър на обществените разходи, свързани с кризата, и на бизнесите и лицата, получили достъп до различни мерки за подкрепа – в реално време и в отворен формат. Друга тяхна идея е да се даде възможност за електронно кандидатстване по всички антикризисни програми.

Те настояват още за централизирана платформа за данни, която да подпомага работата на националния оперативен щаб, както и за осигуряване на кризисен контактен център;
Обединението предлага да бъде изработена технологична и нормативна рамка за отдалечени заседания на колективни органи.

"Демоктратична България" настоява още за подобрени възможности за въвеждане на реално електронно здравеопазване, вкл. електронна рецепта и телемедицина.  

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?