Британският аналитичен център "Демос":

Демократични принципи са пренебрегвани в България

България е сред държавите в ЕС, където през последните години някои демократични принципи са били пренебрегвани. Това показват данните на изследване на британския аналитичен център "Демос", чиито резултати са обобщени от белгийския вестник "Либр Белжик".

 

Изследването е било изготвено по молба на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

 

Докладът сочи, че подобен извод се отнася също за Унгария, Румъния, Гърция, Франция и Италия. Нашата страна е поставена сред държавите, където напоследък е било наблюдавано повишение на равнището на корупцията и политическата нестабилност, както и спад на участието в изборите.

 

Сходни изводи са направени за Румъния, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Гърция.

 

Докладът изучава още доверието на избирателите в политиците, в демокрацията в държавата, в съгражданите, както и равнището на усещане сред хората, че контролират живота си.

 

По тези показатели България е в група с Унгария и Чехия, както и с жертвите на кризата в еврозоната - Португалия, Гърция, Испания и Кипър. В тази група сривът в доверието е най-отчетлив, показват данните.

 

В по-общ план изследването отбелязва, че демокрацията в Европа не може да бъде възприемана като даденост, че тя е заболяла, а състоянието ѝ се е влошило от обществено-икономическата криза.

 

Отчита се, че в последните години нетърпимостта в ЕС към малцинствата (мюсюлмани, роми, евреи, имигранти) нараства, особено в Холандия и Австрия, а най-тревожни са показателите в Кипър, Унгария и Гърция.

 

Изследването се основава на различни данни, включително от Световната банка и допитвания на място. Докладът обхваща годините 2000, 2008 и 2011, се отбелязва в информацията, цитирана от БТА.

Споделяне

Още от Европа

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?