Депозитите на фирми и граждани са 37.6 млрд. лв., а кредитите - почти 50 млрд. лв.

В края на юни депозитите на гражданите и фирмите са били 12.7 милиона с обща сума в тях 37.6 млрд. лв. Това показват данните на БНБ за депозитите и кредитите в търговските банки в края на второто тримесечие на тази година.

На годишна база в края на второто тримесечие броят на депозитите се увеличава с 8.3%. Депозитите само на гражданите са 25.6 млрд. лв. и увеличението им на годишна база е 13.4%. Депозитите на фирмите са 12 млрд. лв. На годишна база те намаляват с 1.1%.

Към края на второто тримесечие на т.г. общият брой кредити на фирмите и гражданите са 2.945 милиона. На годишна база той намалява с 2.6%. Като сума изтеглените кредити са 49.9 млрд. лв. Изтеглените от домакинствата кредити са 2.819 милиона на обща сума 19 млрд. лв. и нарастването на годишна база е 3.7%. Кредитите на фирмите са 30.8 млрд. лв. и годишното им увеличение е 1.2%

Споделяне

Още от Бизнес