Депозитите растат, кредитите и лошите заеми намаляват през декември

Гарантираните депозити в КТБ останаха в банковата система

Депозитите растат, кредитите и лошите заеми намаляват през декември

Коледните и новогодишните празници не са довели до теглене на пари от депозити и нови заеми. Изплатените гарантирани депозити от Корпоративна търговска банка (КТБ) са останали в банковата система.

БНБ отчете ръст на депозитите, спад на кредитите и на лошите заеми през декември.

През последния месец на миналата година Фондът за гарантиране на влоговете в банките започна да изплаща гарантираните депозити от КТБ. Над 91 300 души получиха 3.25 млрд. лв. до 7 януари. От тях само 2% бяха изтеглени в брой, а останалите останалите са се разпределили между банките.

Депозитите на домакинствата растат

Спестяванията на домакинствата растат през декември, докато тези на бизнеса намаляват, показват данните на БНБ.

Депозитите на домакинствата достигат 39.262 млрд. лв., което е увеличение с 4.1% спрямо декември 2013 г. През ноември депозитите на домакинствата намаляха с 3.754 млрд. лв. до 35.544 млрд. лв.

Влоговете на бизнеса през последния месец на 2014 г. са били 15.349 млрд. лв., което е 0.7% спад спрямо декември на предходната година.

Депозитите на финансовите предприятия (посредници, пенсионни фондове, застрахователни дружества) са се снижили с 16.5% на годишна база през декември 2014 г. и са били 3.029 млрд. лв.

Кредитите намаляват

Въпреки прогнозите на банките за оживяване на кредитирането, данните на БНБ сочат, че отпуснатите заеми през декември намаляват на годишна база. Основната причина за това е изваждането на КТБ от паричната статистика, отчита Централната банка.

Кредитите за неправителствения сектор в края на декември са били на стойност 50.387 млрд. лв., което е с 8.2% по-ниско от декември 2013 г. Без данните за КТБ обаче кредитите за неправителствения сектор нарастват с 0.3% годишно.

От централната банка споменават, че върху размера на кредитите за неправителствения сектор ефект оказват и нетните продажбите на кредитни портфейли от страна на банките, които за декември са били 40.2 млн. лв. Чрез такива продажби, най-често на необслужвани заеми, които се изкупуват от специализирани в събирането на вземания компании, банките изчистват балансите си и освобождават паричен ресурс.

Кредитите за нефинансови предприятия са се понижили с 11.6% годишно до 31.011 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата също намаляват на годишна база с 1.6% и достигат 18.379 млрд. лв. От тях жилищните заеми са намалели с 0.9% на годишна база до 8.749 млрд. лв. в края на декември. Потребителските кредити също спадат с 2% спрямо декември 2013 г. и достигат 7.277 млрд. лв. Тези за финансови предприятия са се понижили с 8.4% на годишна база и са били 997.2 млн. лв. в края на декември 2014 г.

Делът на лошите заеми пада

Макар и с малко лошите кредити също намаляват с 0.8 процентни пункта до 24%, след като през ноември делът им скочи рязко заради КТБ. В абсолютни стойности през декември лошите и преструктурирани кредити намаляват с 314 млн. лв. на месечна и със 500 млн. лв. на годишна база до 9.214 млрд. лв.

В лошите кредити БНБ включва заемите, които не са обслужвани повече от 90 дни, както и преструктурираните.

През декември 2014 г. лошите фирмени кредити са били на стойност 5.957 млрд. лв., като са намалели с 240 млн. лв. спрямо ноември 2014 г., лошите потребителски кредити са спаднали от 1.197 млрд. лв. през ноември 2014 г. до 1.178 млрд. лв. през декември 2014 г., а лошите жилищни са намалели от 1.902 млрд. лв. до 1.855 млрд. лв. Освен на месечна база лошите кредити са намалели и на годишна база.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?