Депутати от ГЕРБ искат тоталитарните режими да влязат в учебниците

Депутати от ГЕРБ искат тоталитарните режими да влязат в учебниците

Народните представители от ГЕРБ предлагат петиция за въвеждане на задължително изучаване на тоталитарните режими. Това обяви пред журналисти в парламента Методи Андреев в четвъртък.

Той бе вносител на предложение в Закона за предучилищното и училищното образование учебните планове да включват изучаване на тоталитарните режими, но то не бе прието. Затова сега депутатите искат тази промяна с петиция.

"През последните 25 години на прехода изучаването на близкото минало остана частично и непълно застъпено в учебните програми. Обществената необходимост от осветляването на тези периоди става все по-осезаема за младите българи. Недопустимо е мирогледът на хората, които ще управляват държавата ни утре, да бъде моделиран с невежество и заблуди за миналото", се казва в петицията.

"Още повече че през 2009 г. българският парламент подкрепи решенията на Пражката декларация от 2008 г. за осъждане на престъпленията на комунизма и приравняването им с тези на нацизма. България е единствената в бившия социалистически лагер, в която близкото минало не се преподава на подрастващите", се припомня в документа.

Под петицията засега са се подписали 60 депутати от ГЕРБ. Тя беше раздадена на всички парламентарни групи и ще бъде публикувана на сайта peticiq.com.

Споделяне

Още от България