Депутати поискаха кабинетът да уволни членовете на Комисията за личните данни

Парламентарната вътрешна комисия даде крайно негативна оценка за работата на Комисията за защита на личните данни и препоръча на Министерския съвет да освободи предсрочно председателя и членовете ѝ. Това бе записано в решение на вътрешната комисия, огласено в четвъртък.

В сряда на свое заседание парламентарният орган разгледа одита на Сметната палата, извършен в Комисията по личните данни. Палатата констатира, че държавният орган не е свършил нищо за периода, откакто е учреден, тоест от близо пет години насам, похарчил е огромна сума държавни пари, членовете му са получавали средни заплати два и половина пъти над тези за страната и не е защитил по никакъв начин личните данни на гражданите. Депутатите от вътрешната комисия подкрепиха напълно изводите от одита и в четвъртък  записаха това в решението си.

Тъй като мандатът на Комисията за защита на личните данни изтича след три месеца, депутатите препоръчаха още освен освобождаването на сегашния ѝ състав, правителството да предприеме действия за незабавно номиниране на нови членове.   

Вътрешната комисия с безпокойство констатира, че въпреки създадените условия и предпоставки Комисията за защита на личните данни да осъществява правомощията, възложени ѝ със закон, тя не е осигурила необходимата защита на физическите лица при обработването на личните им данни, пише още в решението. В него се посочва, че категорично е било установено, че Комисията за защита на личните данни не функционира като постоянно действащ орган; не е разработила политиките за развитието на дейността си; не е развила административния си капацитет; не е упражнявала ефективен контрол върху дейността на администраторите на лични данни и не е отговорила на изискването за бърза и резултатна защита на правата на физическите лица при разглеждане на техни жалби; не е предприела мерки за повишаване на информираността на гражданите относно техните права при обработването на личните им данни; не е управлявала икономично и ефективно предоставените ѝ ресурси.

В практиката на Народното събрание досега парламентарна комисия не е излизала с толкова крайно негативна оценка за работата на държавен орган и не е настоявала толкова категорично за смяната на състава ѝ.  

 

 

 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?