Депутати разделени могат ли чужденци от ЕС да се кандидатират за кметове у нас

Депутатите от временната комисия за промени в Конституцията днес не успяха да решат дали чужденците, които живеят в България, трябва да получат правото да се кандидатират за кметове. Това е едно от изискванията, което България трябва да изпълни преди приемането на страната в Евросъюза.

Според изискванията на ЕС гражданите на съюза могат да се кандидатират и да бъдат избирани за кметове в държавата, където живеят. Налагането на забрана се смята за дискриминационна мярка, отбелязаха днес експерти. Според преобладаващата част от депутатите обаче чуждите граждани трябва да могат да се кандидатират само за общински съветници, а не за кметове, тъй като ЕС дава възможност всяка страна да вземе сама това решение. Това ще стане с кратък текст в Конституцията, който ще препраща към специален закон за правото на гражданите на ЕС да избират и да бъдат избирани в местните органи на властта. Текстът ще бъде изготвен от експертна група.

На следващото заседание комисията ще разгледа предложенията за промени в основния закон, отнасящи се до правото на чужденци да придобиват собственост върху земеделски земи.

Заедно с правото на избор, това е втората задължителна конституционна промяна, която е условие България да подпише присъединителния договор за членство в ЕС.

Другите необходими изменения са за частичното прехвърляне на компетенциите от националните органи на органите на Европейския съюз и уреждането на върховенството на европейското право над националното право и директното му действие в българското законодателство.

Необходима е и поправка, свързана с оторизацията на Министерския съвет, който ще представлява държавата в европейските институции и респективно задължението на правителството да информира Народното събрание по актовете, които се приемат в ЕС и по това как се поддържат националните позиции там. Последната необходима поправка, свързана с членството ни в ЕС, е свързана с довършването на реформата в съдебната система.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?