Депутатите да не клюкарят, ругаят, лобират и ядат за чужда сметка

Депутатите да не клюкарят, ругаят, лобират и ядат за чужда сметка

До средата на май парламентарните групи трябва да дадат предложения по проекта за етичен кодекс на народните представители. Това съобщи в четвъртък председателят на комисията за борба с корупцията и парламентарна етика Димо Гяуров (Синята коалиция) след заседанието ѝ. Проектът за етичен кодекс вече е качен на страницата на комисията и е изготвен от Гяуров и експерти към комисията.

В него има норми за това как народният представител трябва да се държи не само в пленарна зала, което е предвидено в Правилника на НС, но и извън нея.

В кодекса е записано, че депутатите трябва да спазват и познават конституцията и да декларират конфликт на интереси, макар че са задължени по закон.

Освен това депутатите са задължени да не проявяват пристрастност или дискриминационно отношение към което и да било физическо или юридическо лице.

В документа се казва още, че депутатите “няма да искат или приемат материални или нематериални облаги, които могат да поставят под съмнение тяхната безпристрастност; няма да приемат и да искат подаръци, услуги или пътувания, които могат да породят основателно съмнение в обществото, че водят до поставяне в зависимост или са отплата за извършена или бъдеща услуга“.

“Депутатите трябва да са открити и прозрачни в работата си; във времето на своя мандат чрез личния си пример ще утвърждават авторитета на НС и повишават общественото доверие в дейността на институциите“, пише още в кодекса.

В документа се казва още, че депутатите “няма да позволяват на техните семейства, приятелски или други лични взаимоотношения да повлияят на тяхното почтено поведение, независимост и безпристрастност“.

Народните представители не трябва да “отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, както и няма да разгласяват тайни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на своите колеги или на гражданите″.

Ако разпоредбите на кодекса не се спазват, санкциите варират от глоба в размер на едномесечна работна заплата, временно лишаване от участие в комисия, в официални парламентарни делегации. При рецидив депутатът може да бъде освободен от участие в комисия или от официална делегация.

Решението за санкцията се взима на заседание на НС с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Гяуров не се ангажира дали такъв кодекс ще бъде приет, но посочи, че правилникът на НС не е достатъчен за депутатите.

Споделяне

Още от България