Депутатите да не работят като адвокати, предлага Камелия Касабова

Два нови законопроекта за адвокатурата прие парламентът на първо четене. Целта е да се модернизира работата на адвокатурата, която да стане кооперативна с оглед на бъдещото ни членство в Европейския съюз.

В проекта на Камелия Касабова и група депутати се казва, че народните представители не могат да бъдат адвокати. Предвижда се упражняването на адвокатска дейност да се преустановява временно, когато адвокатът бъде избран на длъжност, която е несъвместима с упражняването на дейността, както и поради болест или друга основателна причина.

Не може да бъде вписано като адвокат лице, което е търговец, държавен служител или работи по трудово правоотношение с изключение на преподавател по правни науки или научен сътрудник.

Като защитници не могат да се явяват и дисциплинарно уволнени съдия, прокурор или следовател, съдия по вписванията, съдия-изпълнител или юрист консулт.

Законопроектът, внесен от Борислав Ралчев, Младен Червеняшки, Четин Казак и Йордан Соколов не само обединява мнението на всички политически сили в парламента, но и на професионалната колегия, според авторите му. Според вносителите, цитирани от БНР, адвокат може да стане всеки български гражданин със завършено юридическо образование и двегодишен трудов стаж, добро психическо здраве и неосъждан.

Юристите без2 години стаж могат да бъдат само помощник-адвокати, а техни наставници - да бъдат юристи с 10-годишна практика, от които пет като адвокати.

Законът допуска чуждестранни адвокати да могат да пледират пред български съдилища, ако защитават или представляват граждани на своите страни и ако го правят съвместно с наш адвокат.

И двата законопроекта регламентират финансовите отношения между адвокатите и техните клиенти, сдружаването и функционирането на адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет.

Проектът, внесен от зам.председателя на ПГ на НДСВ Борислав Ралчев и група народни представители, бе подкрепен от 157 депутати, шестима бяха против, а четирима се въздържаха. "За" законопроекта, предложен от заместник-председателя на Народното събрание Камелия Касабова и група народни представители, гласуваха 117 депутати, 51 бяха против и 8 се въздържаха.

Още от България