Депутатите дадоха зелена светлина на мерките срещу некоректни работодатели

Фирми, които дължат заплати, без достъп до обществени поръчки, правомощията на трудовите инспектори се разширяват

С голямо мнозинство депутатите приеха на първо четене в сряда промени в Кодекса на труда, насочени срещу неизплащането на заплати от страна на работодатели. Част от мерките предвиждат фирмите, които дължат заплати на служителите си, да нямат право да участват в обществени поръчки, както и да се увеличат правомощията на Инспекцията по труда по контрола и санкционирането на некоректните работодатели.

Промените са предложени от депутати от всички парламентарни групи и са в резултат на работата на временната комисия по установяване на случаите с неизплатените заплати на работници и служители. За промените настояваха омбудсманът Мая Манолова и представители на синдикатите, като предложенията в последствие бяха припознати от мнозинството.

"За" гласуваха 138 народни представители, а един се въздържа.

“Идеята е да дисциплинираме некоректните работодатели“, каза Хасан Адемов (ДПС), който е председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Промените предвиждат работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.

На инспекцията по труда се предоставят правомощия да извършва проверки по повод на изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения, и да дава задължителни предписания в тази насока. Изрично се регламентира срокът, в който работодателят е задължен да изплати обезщетенията, дължими на работниците и служителите му, като се дължи и законната лихва при неизпълнение.

Предоставят се допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители.

Гарантираните вземания ще бъдат отпускани на работниците и служителите в тримесечен срок от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност.


С промените се предлага изменение и в Гражданския процесуален кодекс. Предвижда се възможност работниците и служителите да искат по-бързото издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на влезли в сила предписания на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Така работещите ще бъдат улеснени да търсят съответните начислени и неизплатени възнаграждения и обезщетения, които работодателят им дължи.

Освен това няма да се налага да водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимите суми, посочват вносителите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?