Депутатите окончателно приеха поставянето на карантина по телефона

Депутатите окончателно приеха поставянето на карантина по телефона

Депутатите окончателно приеха в четвъртък ускорена процедура за поставяне под карантина, която предвижда това да става устно по телефона, с sms или e-mail. Предписанието ще се смята за връчено от датата на устното уведомяване, когато в срок до 24 часа от изпращането, лицето потвърди за получаването на съобщението. В случай, че не го направи, предписанието ще се връчва или по досегашния ред, или устно.

В закона беше записано, че на задължителна изолация подлежат лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит, тежък остър респираторен синдром, туберкулоза с бацилоотделяне, холера, чума и COVID-19. Досега за тези пациенти беше записано, че освен на задължителна изолация, подлежат и/или на болнично лечение.

Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести извън посочените по-горе, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.

Нарушаването на задължителната изолация, ще се наказва с глоба от 5000 лв.

Бяха направени и промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на страната. Целта е да се гарантират достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на България.

Депутатите приеха още да бъде съкратен срока за издаване на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, както и министърът да може да забранява в този период износ на лекарства, при които е установен недостиг.

По време на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести или на обявена извънредна епидемична обстановка срокът за съставяне на акт за смърт се удължава с 14 дни, решиха още депутатите.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?