Депутатите "отвързаха" потребителската такса при лекаря от минималната заплата

Депутатите "отвързаха" потребителската такса при лекаря от минималната заплата

Таксата за посещение при лекар, зъболекар и за болнично лечение няма да бъде обвързана с минималната работна заплата вече. Това стана с промени в Закона здравното осигуряване, приети от депутатите на второ четене в сряда.

За всяко посещение при лекаря или при зъболекаря, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравно-осигурените лица заплащат суми, определени с постановление на Министерския съвет, е записано в промените.

Депутатите не приеха предложението на Мая Манолова от Коалиция за България пенсионерите - за жените, навършили 60 години, и мъжете, навършили 63 години, да заплащат 50 на сто от потребителската такса.

Доброволното здравно осигуряване ще се основава на принципите на застраховането. Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори, записаха депутатите в закона. Коалиция за България и ДПС се обявиха срещу промяната, като мотивът е, че с нея се унищожава доброволното здравно осигуряване.

То ще се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

В едногодишен срок от влизането в сила на този закон заварените здравно-осигурителни дружества с издадена лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване трябва да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и да подадат заявление до Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз за извършване на застраховане.

Издадените до влизането в сила на този закон лицензии за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване са валидни до привеждането на дейността в съответствие с Кодекса за застраховането и произнасянето на Комисията за финансов надзор, съответно до изтичането на срока за привеждане дейността на заварените здравно-осигурителни дружества в съответствие с Кодекса за застраховането, беше записано още в закона.

Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към деня на влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са сключени, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.

Споделяне

Още от България