Депутатите приеха окончателно закона за насърчаване на инвестициите

Депутатите приеха окончателно законът за насърчаване на инвестициите, с който се въвежда еднакво третиране на чуждестранните и местните вложения.

Законът въвежда три класа инвестиции в зависимост от размера им, които държавата ще насърчава. В зависимост от класа на инвестициите са и видовете мерки за насърчаване.

От министерството на икономиката съобщиха, че в правилник за приложението на закона ще се определят и конкретните размери. Инвестиции от първи клас ще са вложения за над 100 млн.лв. За тези инвеститори, агенцията за инвестициите ще извършва индивидуално информационно обслужване и ще съдейства за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.

Инвестиции от втори клас ще са вложения от 50 до 100 млн.лв. При тях инвеститорът ще може да получава обслужване на едно гише - ще упълномощава служители на агенцията да извършват от негово име и за негова сметка всички необходими действия за получаване на документи, разрешения и т.н., свързани с инвестиционната дейност.

Инвестиции от трети клас ще са вложения от 10 до 50 млн.лв. За тях, както и при инвеститорите от първите два класа, ще се осигурява административно обслужване в по-кратки срокове от посочените в нормативните документи.

Освен размера на инвестицията, има още 4 изисквания към инвеститорите, за да може техният проект да бъде насърчен. Сред тях са средствата да се влагат за ново или разширяване на вече съществуващо предприятие, максималният срок за приключването на проекта да бъде до 3 години, да се разкриват нови работни места.

Със закона се създава Агенция за инвестициите, правоприемник на сега съществуващата Агенция за чуждестранните инвестиции. Всяка година в държавния бюджет трябва да бъдат предвидени целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

Депутатите приеха спорните текстове от вчера, предвиждащи допълнително възнаграждение за служители на агенцията, преизпълнили плана си. То ще е 20% от годишния размер на средствата, предвидени за работни заплати в агенцията. Списъкът на служителите и размера на премиите ще се определят от министъра на икономиката.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?