Депутатите създадоха нова агенция за малките и средни преприятия

Парламентът прие на второ четене промените в закона за малките и средни предприятия, с който се създава Агенция за насърчаване на предприемачеството и малките и средни предприятия. Тя ще наследи сегашната агенция за малките и средни предприятия към МС и изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката.

Депутатите решиха, че МС трябва да приеме устройствен правилник за агенцията до един месец след обнародването на промените в закона. Областните управители и кметовете на общини са задължени да създават условия и да съдействат на агенцията катои предоставят сгради и помещения, необходими за дейността и.

Споделяне

Още от Бизнес