Депутатите взеха мерки срещу “пътуващите” професори

Ограничава се практиката един и същ преподавател да чете лекции в няколко университета. Това решиха в четвъртък депутатите от комисията по образование, след като разгледаха на второ четене промените в Закона за висшето образование.

По предложение на народни представители от левицата комисията одобри текст, според който хабилитираните преподаватели ще могат да участват в акредитацията на не повече от две висши училища.

В момента много професори обучават студенти в няколко ВУЗ-а едновременно. Някои дори работят в пет-шест университета, показа проверка на просветното министерство в регистъра на преподавателите.

Просветното министерство и агенцията за оценяване и акредитация не веднъж са алармирали, че често научните заслуги на преподавателите се броят във всичките университети, в които работи, тъй като научната дейност е едно от водещите изисквания за акредитация.

Така ако една книга е издадена в университета Х, тя се води като научна разработка и на университетите У и Z, където преподавателят също е лектор.

Броят на хабилитираните лица е един от критериите за акредитация на ВУЗ-овете, затова някои професори се водят като част от академичната общност на няколко висши училища. Така един и същ професор се брои при акредитацията на няколко университета.

По думите на образователния министър Даниел Вълчев в момента у нас има около 7 500 хабилитирани преподаватели. 7 500 преподаватели по два ВУЗ-а, прави 15 хил. преподаватели, които ще стигнат за 50 висши училища, пошегува се той.

Споделяне

Още от България