Депутатите загубиха пленарното си време в спор за продажбата на БРП

Повече от час обсъжда парламентът стратегията за приватизация на "Параходство Българско речно плаване" АД-Русе в четвъртък. В крайна сметка пленарното време на депутатите свърши, а документът не бе гласуван, предаде БТА.

Стратегията предвижда на инвеститорите да бъдат предложени за закупуване акции в размер на 70 на сто от капитала на дружеството. Методът на продажба ще бъде публично оповестен конкурс, който ще премине в два етапа.

Приватизацията е насочена към постигане на максимално висока продажна цена, развитие и запазване предмета на дейност на дружеството, запазване на работните места и на националната принадлежност на дружеството.

В стратегията е записано, че крайните оферти на участниците трябва да съдържат окончателна обвързваща цена за предлагания пакет акции и бизнес-програма за петгодишен период, включваща програма за трудова заетост и инвестиционна програма с разбивка по години. В офертите трябва да са посочени доказателства за финансовата обезпеченост на предлагана цена и на размера на инвестициите.

Участниците трябва безусловно да изразят съгласие с няколко задължителни условия на сделката. Те забраняват намалява на акционерното участие на купувача в дружеството под 51 на сто от капитала за срок от 3 години от прехвърлянето на акциите, както и промяна на акционерното участие в дружеството-купувач до 1 януари 2007 г. Новият собственик е длъжен и да запази предмета на дейност, да не допусне ликвидация и обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Сред задължителните условия са новопридобитите кораби за срок 5 години да бъдат регистрирани под български флаг, както и забрана за промяна на българския флаг на корабите за петгодишен период от датата на прехвърляне на акциите.

В окончателните оферти трябва да има ангажимент за изпълнение на изискванията на директивите и регламентите на ЕС и социални ангажименти. Предложенията ще бъдат оценявани само въз основа на предлагана цена, инвестиционна програма и програма за трудова заетост, като тежестта на тези критерии ще е 70 на сто цена, 15 на сто - инвестицинона програма и 15 на сто - трудова заетост.

Икономическата и транспортната комисия предлагат да бъде включено в окончателните оферти, че ангажиментите на купувача по инвестиционната програма и по програмата за трудова заетост се гарантират към държавата с ефективна банкова гаранция 10 на сто от общия ангажимент за инвестиции, посочен в бизнес програмата, както и със залог върху процент от придобитите акции при условия, определени в приватизационния договор.

По време на дебатите Любомир Пантелеев /Коалиция за България/ заяви, че левицата няма да подкрепи стратегията за приватизация на "Параходство Българско речно плаване". Според него стратегията е фрагменарна и схематична. Пантелеев прогнозира, че скоро след приватизацията дружеството няма да съществува в този формат. По думите му цели се всичко, което е възможно, да бъде продадено по най-бързия начин и да се облагодетелстват едни или други групи, свързани с управлението на страната.

Благой Димитров /ОДС/ заяви, че не може да подкрепи стратегията в този ѝ вид. Няма да гласувам и ще призова моите колеги от ОДС да не я подкрепят в този вид, защото тя не гарантира добро бъдеще за компанията, каза депутатът. Според него няма никакви гаранции, че след три години, този, който е купил на ниска цена дружеството, няма да изчисли, че му е по-изгодно корабите да отидат за скраб.

От транспортното министерство казаха, че реалностите налагат да се мисли за приватизацията в бързи темпове, защото нашият превозвач трябва да може да приеме предизвикателствата на конкуренцията с европейските превозвачи. Като отчитаме, че възрастта на самоходния флот е 28 години, а на несамоходния - 31 години, трябва да помислим за свежи инвестиции, посочиха от министерството.

Споделяне

Още от Бизнес