Депутатските номинации за членове на ВСС ясни до 20 юни

Депутатските номинации за членове на ВСС ясни до 20 юни

Депутатите ще номинират до 20 юни своите предложения за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това стана ясно в сряда, след като Народното събрание прие със 103 гласа процедурата за избор на 11-те представители на парламента в кадровия орган на Темида.

След като преди година НС раздели ВСС на две колегии, за първи път поотделно ще се номинират и гласуват членове на съдийската и на прокурорската колегия. Народните избраници трябва да излъчат 6 кадровици за съдийската колегия и 5 – за прокурорската. За избран ще бъде считан претендент, който бъде подкрепен от минимум 160 гласа "за“, което е 2/3 от общия брой на депутатите.

Всеки народен представител може да прави предложения за ВСС в 21-дневен срок от приемането на правилата. Така номинирането ще е до 20 юни.

Преди седмица, по време на заседание на правната комисия в парламента, която подготви и прие правилата, преди те да стигнат до пленарна зала, стана ясно, че изборът ще бъде около средата на септември.

Така правната комисия, а в сряда и пленарна зала решиха, че няма никакъв проблем да нарушат Закона за съдебната власт при избора на членове на ВСС, според който изборът трябва да е факт месец преди изтичането на мандата на стария ВСС. Той приключва на 3 октомври.

Нарушението на закона ще се наложи, тъй като през август парламентът е във ваканция и народните представители не желаят да нарушават отпуските си. Затова пък формално те представят разтеглените срокове като повече време за "обществено обсъждане".

Процедурните правила формално нарушават и още едно изискване на Закона за съдебната власт, според който комисията, провеждаща избора, трябва да изслуша всеки един кандидат за ВСС, номиниран и написал стратегия за развитие на кадровия орган. Правилата обаче предвиждат "комисията по правни въпроси да изслушва само допуснатите кандидатите". Такова изискване може да бъде оправдано с допустимост на номинациите – дали те отговарят на изискванията за стаж, образование и т.н., но може да се тълкува и като прецедент, който да позволи служебното дисквалифициране на неудобна номинация.

Според приетите правила предложенията трябва да съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, изискуеми от Конституцията - включително и изразени становища от професионални, академични и други организации. Прилагат се писменото съгласие на кандидата, подробна автобиография; диплома за юридическо образование, документи, свързани с изискванията за несъвместимост; с юридическия стаж и кариерното развитие, свидетелство за съдимост, за стаж (искат се минимум 15 г. юридически стаж пак според основния закон), удостоверение от НСлС дали срещу кандидата се водят наказателни производства.

Номинациите и документите ще се публикуват на интернет-страницата на НС.

Изслушването на претендентите трябва да стане на открито заседание на правната комисия, което ще се предава и онлайн.

Следва насрочване на заседание на парламента за избор, то също се предава онлайн и на него, по решение на депутатите, могат да присъстват и самите кандидати за ВСС. Те се представят от предложителя. Ще има разискване на номинациите, а гласуването е поотделно за всеки кандидат.

Само получилият 2/3 от гласовете на депутатите ще бъде избран, а ако повече от регламентираните 11 души получат толкова гласове, ще има балотаж. В него ще участват кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, и ще бъде избран получилият най-много гласове в балотажа.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?